Branża rolno-spożywcza motorem wzrostu eksportu

Prezentacja raportu pt. „Polska atrakcyjnym producentem i dostawcą żywności”, kierunki kształcenia w sektorze rolno-spożywczym oraz kwestie związane z Dyrektywą Azotanową – to najważniejsze punkty V Konferencji „Nauka – Biznes – Rolnictwo”, która zakończyła się w Puławach.
Najważniejszym wydarzeniem konferencji była oficjalna publikacja drugiego już raportu Centrum Kompetencji Puławy: „Polska atrakcyjnym producentem i dostawcą żywności”. – Tym raportem chcemy wywołać dyskusję nad modelem rozwoju polskiego rolnictwa w przyszłości. Rolnictwo, wraz z przemysłem spożywczym, tworzą̨ dziś kluczowy sektor naszej gospodarki. To biznes, który ma ogromny potencjał. – mówił prof. Janusz Igras, dyrektor naukowy w Instytucie Nowych Syntez Chemicznych w Puławach, redaktor naukowy raportu. Czesław Siekierski, Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego, gość specjalny tegorocznej konferencji z kolei dodał: – To bardzo ważny temat, który z pewnością wpisuje się w nasze oczekiwania i w to, co powinniśmy robić na szczeblu i krajowym, i europejskim. Myślę, że to dobre podsumowanie celów dla współczesnego rolnictwa.
Autorzy raportu poddali analizie dochodowość polskiego rolnictwa, możliwości finansowania przedsiębiorców rolnych oraz warunki zdynamizowania sektora rolno-spożywczego, w tym działań promujących polską markę. Jak podkreślił Paweł Jarczewski, prezes zarządu Grupy Azoty, największej polskiej firmy produkującej nawozy – Dzięki inicjatywom takim jak Centrum Kompetencji Puławy mamy wpływ na mądre kształtowanie polskiego rolnictwa. Cieszmy się z tego, bo to rolnictwo jest dziś motorem rozwoju polskiej gospodarki. Mamy nadwyżkę eksportową. Skoncentrujmy się też na bezpieczeństwie żywnościowym i na dyskusji na ten temat.
Uczestnicy konferencji debatowali także na temat kształcenia w sektorze rolno-spożywczym i nowych regulacji dotyczących dyrektywy azotanowej. Rekordową frekwencję oraz jubileusz konferencji podsumował dr Zenon Pokojski, koordynator Centrum Kompetencji Puławy. Jego zdaniem już teraz powinna odbyć się poważna debata, jak polskie rolnictwo powinno wyglądać w przyszłości: – Tu, w Puławach chcemy zaproponować trochę inne spojrzenie na sektor rolno-spożywczy. I zadać sobie pytanie: w jakim miejscu chcemy być w 2025 roku – powiedział dr Z. Pokojski.
Piąta, jubileuszowa Konferencja z cyklu “Nauka – Biznes – Rolnictwo” odbyła się 15 października w Puławach. Wydarzenie zorganizowane zostało przez Centrum Kompetencji PUŁAWY, którego członkiem jest firma INTERMAG. Centrum Kompetencji PUŁAWY stanowi platformę współpracy i wymiany informacji dla przedsiębiorców rolnych, doradców oraz jednostek naukowych i szeroko rozumianego biznesu.
Konferencja została objęta honorowymi patronatami: Czesława Siekierskiego, przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz organizacji Fertilizers Europe. Patronami medialnymi konferencji oraz raportu zostały: TVP, Polskie Radio oraz Kurier Lubelski.

Advertisement AdvertisementAdvertisement
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.