Co dalej z glifosatem?

Co dalej z glifosatem?
6 czerwca 2016 r. podczas posiedzenia Stałego Komitetu Komisji Europejskiej państwa członkowskie podejmą decyzję odnośnie odnowienia zezwolenia dla glifosatu. Komisja Europejska chce przedłużenia zezwolenia na 12-18 miesięcy, aby ECHA (Europejska Agencja Chemikaliów) miała czas zakończyć swoją ocenę glifosatu. Ostatnio Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) i Agencja ONZ ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) wydały pozytywną ocenę dla glifosatu.
Glifosat jest przykładem jednego z głównych wyzwań dla dostępności środków ochrony roślin , tj. odnawianie zezwoleń na stosowanie substancji czynnych w UE, których wpływ został przeanalizowany w ekspertyzie ze stycznia br.
W tej sprawie 25 maja 2016 r. Komitety Copa-Cogeca wystąpiły do Komisarza ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności – Vytenisa Andriukaitisa zwracając m.in. uwagę, że ze względu na szerokie zastosowanie glifosatu, wycofanie zatwierdzenia tej substancji czynnej spowoduje poważne zakłócenia w wielu sektorach rolnych w UE, co zagrozi konkurencyjności unijnych gospodarstw na rynku światowym. Na niezatwierdzeniu tej substancji czynnej zyskają kraje trzecie eksportujące do UE, gdyż rolnicy w tych krajach nadal będą tą substancją dysponować. Oczywistym jest, że spadnie przez to konkurencyjność unijnego rolnictwa.

Advertisement AdvertisementAdvertisement
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.