Ile wyniosą płatności bezpośrednie za 2017 r.? Znamy projekt.

Europejski Bank Centralny opublikował kurs wymiany, po którym przeliczane będą płatności bezpośrednie za 2017 r. Wynosi on 4,3042 zł za 1 EUR.
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało, że w resorcie opracowane zostały projekty rozporządzeń określających stawki poszczególnych płatności. Całkowita kwota przeznaczona na płatności bezpośrednie za 2017 r. wyniesie blisko 14,7 mld złotych.
W projektowanych rozporządzeniach stawki zostały określone w następującej wysokości:
1. Jednolita płatność obszarowa – 461,55 zł/ha
2. Płatność za zazielenienie – 309,77 zł/ha
3. Płatność dla młodego rolnika – 214,82 zł/ha
4. Płatność dodatkowa – 177,02 zł/ha
5. Płatność do bydła – 291,03 zł/szt.
6. Płatność do krów – 371,46 zł/szt.
7. Płatność do owiec – 101,85 zł/szt.
8. Płatność do kóz – 60,08 zł/szt.
9. Płatność do roślin strączkowych na ziarno (do 75 ha) – 606,52 zł/ha
10. Płatność do roślin strączkowych na ziarno (powyżej 75 ha) – 303,26 zł/ha
11. Płatność do roślin pastewnych – 386,46 zł/ha
12. Płatność do chmielu – 2 198,06 zł/ha
13. Płatność do ziemniaków skrobiowych – 1 163,02 zł/ha
14. Płatność do buraków cukrowych – 1 563,46 zł/ha
15. Płatność do pomidorów – 1 654,30 zł/ha
16. Płatność do truskawek – 1 118,75 zł/ha
17. Płatność do lnu – 374,86 zł/ha
18. Płatność do konopi włóknistych – 303,06 zł/ha
19. Płatność do tytoniu – Virginia – 3,82 zł/kg
20. Płatność do tytoniu – pozostały tytoń – 2,68 zł/kg

Advertisement AdvertisementAdvertisement
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.