INTERMAG – Efektywna Firma 2014

Firma INTERMAG znalazła się wśród przedsiębiorstw o najwyższej rentowności w Polsce i uzyskała tytuł Efektywna Firma 2014 w kategorii przemysł chemiczny.
Tytuł przyznany jest w VII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Efektywna Firma 2014, który od 2008 r. prowadzi Instytutu Nowoczesnego Biznesu. Organizacja ta przez osiem lat przeanalizowała wyniki finansowe 3 milionów przedsiębiorstw.
Od 2006 r. magazyn przedsiębiorców „Europejska Firma” prowadzi badania sytuacji finansowej przedsiębiorstw w Polsce. Informacje do analiz dostarcza Instytutowi Nowoczesnego Biznesu Wywiadownia Handlowa InfoCredit, która zbiera dane z Krajowego Rejestru Sądowego. Dzięki temu pod uwagę brane są wiarygodne informacje finansowe. W tym roku Wywiadownia Handlowa InfoCredit wybrała przedsiębiorstwa, które w latach 2011−2013 miały każdego roku przynajmniej pół miliona zł przychodów, minimum 10 tys. zł zysku netto, a wartość ich kapitału własnego była dodatnia.
Spośród 28 918 przedsiębiorstw, których wyniki finansowe przeanalizował Instytutu Nowoczesnego Biznesu, tytuł Efektywna Firma 2014 uzyskało 190 firm przemysłu chemicznego. Warto podkreślić, że dla firmy INTERMAG dynamika wartości rynkowej od marca 2012 r. do marca 2014 r. wynosiła 162%.

Advertisement AdvertisementAdvertisement
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.