Kukiz ’15 z ustawą eliminującą nadużycia w obrocie nieruchomościami rolnymi

Kukiz ’15 z ustawą eliminującą nadużycia w obrocie nieruchomościami rolnymi

Posłowie Kukiz 15 złożyli w Sejmie projekt nowelizacji ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Chcemy zwiększenia nadzoru ministra rolnictwa i rozwoju wsi nad obrotem nieruchomościami rolnymi stanowiącymi własność SP i wyeliminowania możliwości nadużyć oraz niegospodarności – mówią autorzy projektu.

Według wciąż obowiązującej ustawy z 1991 r. minister ma niewielkie kompetencje nadzorcze w stosunku do Agencji Nieruchomości Rolnych, która jest właścicielem dużej części nieruchomości, a także składników mienia pozostałych po likwidacji PGR-ów, ich zjednoczeń i zrzeszeń oraz lasów. Agencja ma dużą samodzielność w zakresie gospodarowania i dysponowania mieniem Skarbu Państwa, a nie jest kontrolowana ani nadzorowana pod kątem gospodarności i celowości podejmowanych działań. Przeczy to jednemu z głównych postulatów Kukiz ’15 – transparentności i odpowiedzialności władzy.

– W obecnym stanie prawnym – po nowej ustawie o ochronie polskiej ziemi – może wydarzyć się sytuacja, że urzędnik ANR wyda zgodę na sprzedaż nieruchomości bez powiadomienia ministra rolnictwa. Nasza nowelizacja usuwa tę wadę – minister będzie mógł np. odmówić wyrażenia zgody na dokonanie przez Agencję czynności sprzecznej z interesem państwa i zasadami prawidłowej gospodarki gruntami rolnymi Skarbu Państwa.

Kontrola NIK w 2014 wykryła nieprawidłowości dotyczące braku zapewnienia rzetelnej realizacji zadań Agencji m.in. w zakresie przeciwdziałania nadmiernej koncentracji nieruchomości rolnych, podczas dokonywania wyboru gruntów do sprzedaży, czy niedokumentowaniu tych działań.

Advertisement AdvertisementAdvertisement
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.