Nowy piec w cukrowni Kruszwica

UROCZYSTE ODDANIE DO EKSPLOATACJI
NOWEGO PIECA WAPIENNEGO
W CUKROWNI KRUSZWICA

W dniu 5 października 2015 roku w Oddziale Krajowej Spółki Cukrowej S.A. „Cukrownia Kruszwica” oddany został do eksploatacji największy w polskim cukrownictwie nowy piec wapienny. W uroczystości uczestniczyli Wiceminister Skarbu Państwa Pan Cezary Gabryjączyk Zarząd Krajowej Spółki Cukrowej S.A. oraz Dyrekcja „Cukrowni Kruszwica”.
„Mam wielki zaszczyt i przyjemność uczestniczyć w Cukrowni Kruszwica w uroczystości oddania do eksploatacji największego w polskim cukrownictwie pieca wapiennego, który rozpoczyna swoją pracę w kampanii 2015/2016, którą też niniejszym inauguruję. We wszystkich siedmiu Oddziałach KSC S.A. planujemy skupić blisko 4 mln ton buraków od ponad 15 000 plantatorów. Produkcja cukru planowana jest na poziomie ok. 580 000 ton. – powiedział Marek Spuz vel Szpos, Prezes Zarządu Krajowej Spółki Cukrowej S.A.
„Inwestycja w nowy piec wapienny rozpoczęła się w styczniu tego roku. Kosztowała 7 mln zł. Nowy piec rozpoczyna swoją pracę w kampanii cukrowniczej 2015/2016, w trakcie której Cukrownia Kruszwica planuje skup surowca na poziomie 650 000 ton od około 3 000 plantatorów. Prognozowana produkcja cukru wynosi u nas ok. 100 000 ton – poinformował Lech Sobecki, Dyrektor „Cukrowni Kruszwica”.
„Jestem dumny, że mogę gościć w najnowocześniejszej cukrowni w kraj. Inwestycje, które tu są prowadzone robią imponujące wrażenie – powiedział Cezary Gabryjączyk, Wiceminister Skarbu Państwa.
Nowy piec wapienny w Cukrowni Kruszwica posiada pojemność 300m3 i jest największym piecem w polskim cukrownictwie. Parametry pieca gwarantują wystarczająca produkcję wapna nie tylko przy przerobie 9 000 – 10 000 ton/dobę*, ale także przy wyższych dobowych przerobach. Efektem tej inwestycji będzie zmniejszenie wskaźników zużycia kamienia wapiennego i koksu używanego do jego wypalania, czyli obniżenie kosztów produkcji cukru, a także poprawa procesu technologicznego i jakości produkowanego cukru. Projektantem pieca wapiennego jest Przedsiębiorstwo Usług Technicznych TECHNOTEX z siedzibą w Malborku, zaś generalnym wykonawcą firma Energomontaż Poznań.

Koszt inwestycji: 7 mln zł. Termin rozpoczęcia inwestycji: 15 stycznia 2015 r., termin zakończenia: 2 października 2015 r.
Dane techniczne nowego pieca wapiennego:
pojemność użyteczna – 300m3
wysokość całkowita – 42 m
średnica całkowita – 5,2 m

Parametry wsadu pieca:
granulacja kamienia wapiennego 80-120 mm
granulacja koksu 40-60 mm
zakładany skład gazu saturacyjnego:
CO2 > 25%
CO < 1% O2 < 2% *Poprzedni piec wapienny wybudowany w 1983 r. miał pojemność 129m3. Można było uzyskać z niego maksymalnie do 80% wapna potrzebnego do produkcji przy przerobie ok. 9 000 t/dobę. Pozostała część wapna była dostarczana z innych oddziałów. Powodowało to konieczność ponoszenia kosztów transportu. Wapno uzyskiwane w starym piecu ze względu na krótki czas wypalania nie było najwyższej jakości, przez co jego zużycie było wyższe od normatywów. „CUKROWNIA KRUSZWICA” Cukrownia w Kruszwicy powołana została do życia przez Towarzystwo Akcyjne w 1880 roku. Była to decyzja, która zaważyła na szybkim rozwoju miasta. W latach 1880-1882 pobudowano obiekty fabryki i wyposażono ją w niezbędne urządzenia, powstała sieć kolei wąskotorowej, zorganizowano transport wewnętrzny surowców. Pierwsza kampania cukrownicza ruszyła 19 grudnia 1881 roku. Trwała sześć tygodniu, w ciągu których przerobiono 157 095 q buraków. W tym czasie cukrownia produkowała cukier żółty. Do transportu cukru i buraków z okolicznych pól wykorzystano sieć kolejki wąskotorowej, a także drogę wodną przez jezioro Gopło. Dobra koniunktura dla przemysłu cukrowniczego sprawiła, że cukrownię początkowo co kilka lat rozbudowywano, zwiększając jej moce przerobowe. W 1929 roku cukrownia została zelektryfikowana, a dzięki zainstalowanym tu urządzeniom zakład stał się jednym z najnowocześniejszych w Polsce. W tym czasie zwiększono przerób dobowy do 2 000 ton buraków na dobę. Podczas II wojny światowej cukrownia była w rękach okupanta. Przetrwała zawieruchę wojenną w stanie nienaruszonym. W 1945 roku cukrownia stała się własnością państwową. Lata powojenne to okres modernizacji i ciągły wzrost przerobu cukru. W latach sześćdziesiątych zaprzestano wykorzystywania barek do transportu buraków. W latach siedemdziesiątych, w ramach tzw. akcji „Kuba”, w ciągu kilku sezonów przerabiano w Kruszwicy żółty cukier trzcinowy dostarczony z Kuby na cukier biały. Lata siedemdziesiąte XX wieku to także czas intensywnej modernizacji zakładu, ciągłe zwiększenie mocy przerobowej, eksport cukru do krajów Bliskiego Wschodu. W latach dziewięćdziesiątych przerób dobowy zwiększono do 3 600 ton buraków. W 1995 roku z przedsiębiorstwa państwowego cukrownia stała się spółką akcyjną. W 2003 roku, w wyniku kolejnej zmiany, cukrownia w Kruszwicy stała się częścią Krajowej Spółki Cukrowej S.A. Zmiany organizacyjne i prawne nie przeszkodziły w modernizacji fabryki. W 2003 roku zlikwidowano kolej wąskotorową. W 2006 roku zmieniono system rozładunku i transport buraków wewnątrz zakładu z wodnego na tzw. suchy. W 2008 roku oddano do użytku silos na cukier o pojemności 60 000 ton, wprowadzono pełną automatyzację zakładu oraz powiększono zdolność przerobu buraka do 7 000 ton na dobę. W kampanii 2009/2010 roku po raz pierwszy w historii cukrowni w Kruszwicy wyprodukowano ponad 100 000 ton cukru. Zrealizowane w latach 2004-2014 inwestycje za łączną kwotę 276 mln zł przyniosły wymierne efekty. Cukrownia Kruszwica trzykrotnie zwiększyła moc przerobową i w kategorii „wielkość przerobu dobowego” jest już trzecią cukrownią w Polsce. Nakłady na ochronę środowiska w ostatnich latach przyczyniły się do minimalizacji negatywnego oddziaływania Cukrowni na otoczenie. Cukrownia zlokalizowana jest na obszarze Natura 2000, do którego zaliczony jest Nadgoplański Park Tysiąclecia, dlatego też bardzo starannie podchodzi do kwestii ochrony środowiska. Jednym z elementów jest chociażby dziesięciokrotne zmniejszenie zużycia wody (z 50% w przeliczeniu na tonę surowca do 5%). Cukrownia posiada w pełni zmodernizowaną i zautomatyzowaną pakownię. Główny asortyment produkowanego cukru to cukier kryształ biały w opakowaniach: 1 kg, 25 kg, 1000 kg oraz cukier luzem sprzedawany w autocysternach. W roku 2015 rozpoczęto modernizację stacji ekstrakcji, w ramach której dokonany zostanie zakup ekstraktora wieżowego o nominale przerobowym 12 000 ton/dobę wraz z urządzeniami towarzyszącymi. Przeprowadzona została także modernizacja stacji wypału wapna i przygotowania mleka wapiennego. Oprócz tego dokonano zakupu agregatu pompowego gazu saturacyjnego wraz z układem sterowania częstotliwościowego. W ramach ochrony środowiska przeprowadzono drugi etap modernizacji oczyszczalni ścieków przemysłowych oraz zmodernizowano instalacje wodno-ściekowe w obrębie fabryki i oczyszczalni ścieków. Na zadania inwestycyjne przeznaczono kwotę 42 mln zł. Cukrownia posiada certyfikat HACCP, certyfikaty ISO, certyfikat BRC oraz certyfikat koszerności. GRUPA KAPITAŁOWA KRAJOWEJ SPÓŁKI CUKROWEJ S.A. Krajowa Spółka Cukrowa S.A. powstała w 2002 roku. Jest największym w Polsce i ósmym, co do wielkości, producentem cukru w Europie. Udział KSC S.A. w krajowym rynku cukru wynosi blisko 40 procent. W skład koncernu wchodzi 7 cukrowni (Dobrzelin, Kluczewo, Krasnystaw, Kruszwica, Malbork, Nakło, Werbkowice) zlokalizowanych na terenie pięciu województw, które przerabiają rocznie około 5 milionów ton buraków uprawianych na areale ponad 77 tysięcy hektarów. Podstawowy przedmiot działalności Krajowej Spółki Cukrowej S.A. stanowi produkcja i sprzedaż cukru oraz handel wyrobami powstałymi w trakcie jego wytwarzania. Odbiorcami produktów Spółki sprzedawanymi pod marką Polski Cukier są zarówno uznane firmy polskie, jak i renomowane koncerny międzynarodowe. Grupa Kapitałowa KSC S.A. działa w pięciu sektorach rynku rolno-spożywczego. Podstawowym sektorem Grupy pozostaje przemysł cukrowniczy. Cztery kolejne to przemysł cukierniczy, przemysł przetwórstwa owocowo-warzywnego, przemysł zbożowo-młynarski oraz przemysł ziemniaczany. Do Grupy Kapitałowej KSC S.A. należy 6 spółek zależnych: Fabryka Cukierków „Pszczółka” Sp. z o.o., Polskie Przetwory Sp. z o.o., KSC Bioenergetyka Sp. z o.o., Î.C.S. „Moldova Zahăr” S.R.L. w Cupcini w Republice Mołdawii, Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego „Trzemeszno” Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie „PZZ” w Stoisławiu S.A. Krajowa Spółka Cukrowa S.A. realizuje strategię zakładającą dywersyfikację i optymalizację działalności przyjętą na lata 2013/2014 – 2018/2019. Ma ona zminimalizować ryzyko związane ze skutkami zniesienia kwot cukrowych w 2017 roku i konsekwentnie umacniać pozycję KSC S.A. jako silnego, narodowego koncernu rolno-spożywczego. Potwierdzeniem wysokiej jakości produktów pod marką Polski Cukier oraz pod markami własnymi klientów są liczne nagrody konsumenckie i wyróżnienia branżowe, m.in.: Lider Rynku Spożywczego, Zielony Laur, Marka Polskiej Gospodarki, Hit Handlu, Orzeł Eksportu. Marka Polski Cukier znana jest w wielu krajach Unii Europejskiej, takich jak Niemcy, Czechy, Słowacja, Węgry, kraje nadbałtyckie i skandynawskie. Polski Cukier eksportowany jest także do Algierii, Egiptu, Izraela, Kazachstanu, Libanu, Mołdawii, Nigerii, Omanu, Rosji i Syrii. Poza Polskę trafia również wytwarzana przez Spółkę melasa, wykorzystywana m.in. przez branżę spirytusową. Eksportowana jest m.in. do Szwecji, Norwegii, Finlandii i Stanów Zjednoczonych.

Advertisement
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.