PROW 2014 – 2020 Skomplikowane wsparcie

Dokąd zaPROWadzą zmiany?
Terminy i wymagania związane z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 stanowią wyzwanie nie tylko dla rolników, ale również doradców rolnych. Dostosowując się do zmieniających warunków, podejmują oni długoterminowe działania i inwestują w nowoczesne technologie.
Doradztwo rolne to niezwykle dynamicznie zmieniająca się dziedzina biznesu. Od specjalistów wymaga się nieustannego doszkalania się oraz znajomości najnowszych trendów, czy zmian w przepisach. Z tego względu każdy nowy program lub projekt adresowany do rolnictwa stanowi swego rodzaju wyzwanie. Nie inaczej jest w przypadku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020.
Po pierwsze – informacja
Zanim doradcy rolni rozpoczną obsługę projektów w ramach PROW, niezbędne staje się dla nich dogłębne zapoznanie się z szeregiem dokumentów określających zasady wsparcia. Mikołaj Baum – prezes Agraves, firmy zajmującej się doradztwem rolniczym, jako jeden z najważniejszych elementów przygotowań wymienia na pierwszym miejscu dogłębną analizę programu, ustaw, rozporządzeń krajowych i unijnych. – Intensywnie przygotowujemy się, biorąc udział w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych, by jak najlepiej poruszać się po „nowym” PROW. Stopień skomplikowania zasad wsparcia wymusił na nas rozszerzenie zespołu doradców o ekspertów podatkowych, budowlanych i prawników – przyznaje Mikołaj Baum.
Sporym wyzwaniem dla producentów i doradców okazuje się sama polityka informacyjna związana z PROW. – Przygotowanie się doradców do obsługi klientów w zakresie PROW 2014-2020 jest problematyczne. Co prawda jakiś czas temu zatwierdzony został szkielet programu, lecz pozostałe informacje, tak naprawdę najistotniejsze dla doradców i beneficjentów, są opracowywane zbyt powolnie. Prowadzone konsultacje społeczne nie wnoszą niestety za wiele, gdyż uwagi płynące od specjalistów nie są odpowiednio wykorzystywane – zwraca uwagę Sebastian Dobrzyński – członek zarządu Prywatnego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.
Po drugie – doradztwo
Praca doradców rolnych „od kuchni” polega m.in. na dokładnej analizie sytuacji i potrzeb danego gospodarstwa, stałym monitoringu i wsparciu rolnika.
– W PROW 2014-2020 rolnicy i doradcy napotkają m.in. wyzwanie w postaci połączenia zobowiązań ze „starego” PROW z planami dotyczącymi „nowego” PROW. Są też inne kwestie, które nie były dotychczas tak bardzo istotne dla wszystkich gospodarstw rolnych, czyli długoletnie planowanie inwestycji i produkcji, prowadzenie rachunkowości i rozliczania biznesplanu przez 5 lat od rozpoczęcia umowy. W tym miejscu pojawia się też pole do działania dla doradców – dodaje Mikołaj Baum z Agraves.
O nieco innych wyzwaniach wspomina także Sebastian Dobrzyński: – Bardzo istotnym wyzwaniem jest próba zrównania szans prywatnych doradców z pracownikami ODR, Izb Rolniczych w dostępie do wiedzy oraz próba zdemonopolizowania rynku usług i szkoleń dla rolników. Konkurencja w tym zakresie przyniosłaby z pewnością większą korzyść dla całego rynku rolnego – mówi Sebastian Dobrzyński z PODR.
Po trzecie – nowoczesność
W „nowym” PROW ważną rolę odgrywają nowoczesne technologie (m.in. ze względu na kwestie związane z uproszczoną rachunkowością).
– Inwestycje w nowoczesne technologie, na które można uzyskać dofinansowanie z PROW 2014-2020 to istotny element nie tylko dla samych producentów, ale również doradców. Aby zaproponować konkretne narzędzie rolnikowi, powinni oni je najpierw samodzielnie przetestować – przyznaje Roman Grzesiak, koordynator projektu Agro-grupa.pl. – Bardzo często w przypadku np. grup producenckich to właśnie doradca koordynuje wymianę informacji pomiędzy różnorodnymi gospodarstwami. Wszelkie kwestie związane z uproszczoną rachunkowością, monitoringiem działań i wykonania biznesplanu stanowią podstawę do zaplanowania działań zarówno przez rolników, jak i podmiotów doradczych – podsumowuje Roman Grzesiak.
Zmiany związane z „nowym” PROW niosą za sobą nie tylko wyzwania, ale również korzyści dla indywidualnych gospodarstw. Dofinansowanie na modernizację gospodarstw rolnych może sprawić, że za kilka lat obraz polskiego rolnika zmieni się jeszcze bardziej nie do poznania.

Advertisement AdvertisementAdvertisement
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.