Wspólne oświadczenie Francji , Niemiec i Polski

Trudna sytuacja sektora wieprzowiny w związku z konsekwencjami afrykańskiego pomoru świń

Polska, Francja i Niemcy są zgodne co do tego, że afrykański pomór świń stanowi poważny problem dla unijnych rolników, w szczególności w Polsce oraz innych dotkniętych państwach. Doświadczenia z przeszłości wskazują,
że walka z tą chorobą może być długotrwała i wymagać wielokierunkowych działań i znacznych nakładów finansowych.
Pojawienie się nowych ognisk wirusa afrykańskiego pomoru świń spowodowało konieczność wdrożenia bardzo dotkliwych szczególnie dla producentów ograniczeń, nakazów i zakazów weterynaryjnych.
Strony dostrzegają, że powoduje to niezwykle trudną sytuację producentów w strefach objętych restrykcjami, ale także coraz większą niepewność dla całego sektora wieprzowiny w dotkniętych państwach UE. Straty ponoszą producenci prosiąt oraz tuczników ze względu na brak ciągłości sprzedaży w gospodarstwach, co generuje dodatkowe koszty przedłużającego się utrzymania zwierząt, znaczne straty w przychodach oraz negatywnie wpływa na opłacalność produkcji. W trudnej sytuacji są także ubojnie i przetwórcy w strefie objętej restrykcjami, w związku z problemami z pozyskaniem surowca oraz ponoszeniem dodatkowych kosztów zabezpieczenia odpowiedniego transportu, warunków uboju i przetwórstwa, a także utylizacji części produktów oraz poddawania mięsa obróbce termicznej.
Francja i Niemcy doceniają zaangażowanie Polski oraz pozostałych dotkniętych państw w podejmowaniu intensywnych, wielokierunkowych działań mających na celu zahamowanie rozprzestrzeniania się wirusa ASF w Unii Europejskiej. Wzywają Komisję do dalszego wspierania wysiłków tych państw
i do rozważenia, uwzględniając ich własne środki, możliwego dodatkowego wsparcia finansowego działań mających na celu zahamowanie rozprzestrzeniania się oraz efektywne ograniczenie skutków zaistniałej sytuacji i dalszego jej pogarszania się,dorekompensowania strat rolnikom i zakładom z tytułu wprowadzonych ograniczeń weterynaryjnych w wyznaczonych strefach. Wzywają Komisję do oceny marginesów związanych z niewykorzystanymi środkami budżetowymi, które mogłyby być przeznaczone na te działania.
Strony podkreślają konieczność wsparcia finansowego ze strony UE na rzecz Polski i innych dotkniętych państw w celu skutecznego poradzenia sobie
ze skutkami wirusa ASF, a tym samym powstrzymania szerzenia się afrykańskiego pomoru świń w Unii Europejskiej. Ponadto, namawiają Komisję do wzmocnienia dialogu z państwami dotkniętymi spoza UE w celu zagwarantowania skutecznego zahamowania szerzenia się pomoru świń na ich terytorium.
Źródło:MRiRW

Advertisement
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.