ASF – Rozmowy w Brukseli

Spotkanie z Komisarzem UE ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności
W Brukseli odbyło się dziś robocze spotkanie ministra rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztofa Jurgiela oraz sekretarza stanu Jacka Boguckiego i zastępcy głównego lekarza weterynarii Krzysztofa Jażdżewskiego z komisarzem UE ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności Vytenis’em Andriukaitis’em.
Podczas spotkania omówiono kwestie dotyczące:
• ograniczenia obszaru objętego środkami sanitarnymi w ramach decyzji Komisji o środkach ochronnych w związku wystąpieniem w Polsce ASF.
• możliwości wprowadzenia konceptu kompartmentalizacji w strefach objętych restrykcjami.
• rozszerzenia dofinansowania z budżetu UE o odszkodowania za ubite lub zabite z nakazu powiatowego lekarza weterynarii zwierzęta, pochodzące z części gospodarstw na obszarach objętych środkami sanitarnymi.
• możliwości dofinansowania ogrodzenia na wschodniej granicy Polski.
• elastycznego podejścia do ustanawiania stref i obszarów w związku z występowaniem w Polsce ASF oraz rozważenia stworzenia, poza już istniejącymi, możliwości dodania lub zmiany w obecnie obowiązujących zasadach pozwalających na skrócenie okresu obowiązywania tzw. części III (w ramach decyzji Komisji 2014/709).
Komisarz Andriukaitis konstruktywnie odniósł się do wszystkich podniesionych przez stronę polską postulatów.

Źródło:MRiRW

AdvertisementAdvertisementAdvertisement
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.