Dodatkowe pieniądze na kredyty inwestycyjne w III kwartale

Dodatkowe pieniądze na kredyty inwestycyjne w III kwartale
26 czerwca 2017 r. ARiMR przyznała współpracującym bankom dodatkowe środki na limity akcji kredytowej oraz limity dopłat do oprocentowania kredytów inwestycyjnych, planowanych do udzielenia w III kwartale 2017 r. Łączna kwota środków udostępnionych bankom na limity akcji kredytowej oraz limity dopłat do oprocentowania kredytów inwestycyjnych na pierwsze trzy kwartały 2017 r. wynosi 9,26 mln zł. Przewiduje się, że pozwoli to bankom na udzielenie w trzech pierwszych kwartałach br. kredytów inwestycyjnych w wysokości 1,19 mld zł.
O kredyty inwestycyjne rolnicy mogą ubiegać się w następujących bankach:
1. Bank BGŻ BNP Paribas S.A.,
2. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.,
3. SGB Bank S.A.,
4. Bank Zachodni WBK S.A.,
5. Pekao S.A.,
6. Krakowski Bank Spółdzielczy.
W tym roku kredyty inwestycyjne mogą być udzielane w ramach następujących linii:
• RR – kredyty na inwestycje w rolnictwie i w rybactwie śródlądowym,
• Z – kredyty na zakup użytków rolnych,
• PR – kredyty na inwestycje w przetwórstwie produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków oraz na zakup akcji lub udziałów.
Wnioski o przyznanie kredytu preferencyjnego należy składać w bankach współpracujących z ARiMR.

Advertisement AdvertisementAdvertisement
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.