Firma Bayer

Firma Bayer wprowadza nowości na sezon 2022

Firma Bayer dnia 3 lutego 2022 roku zaprezentowała nowości na 2022 rok w dziedzinie środków ochrony roślin (dla zbóż i kukurydzy), nasion (w tym warzyw) oraz cyfrowych rozwiązań. Została także zainaugurowana najnowsza edycja programu „Grunt to Zrównoważenie”.

Ponieważ występująca zmiana klimatyczna powoduje ogromne straty w plonach na całej ziemi, a liczba ludności stale rośnie, przedstawiciele firmy Bayer mówili również o wdrażaniu w życie rolnictwa zrównoważonego.

Firma Bayer prezentuje nowości w swoim portfolio (innowacje na rzecz rolnictwa zrównoważonego)

W dobie obecnych wyzwań cały świat szuka odpowiedzi na pytanie o to jak zwiększyć produkcję rolną w obliczu kurczących się zasobów, mniejszej powierzchni gruntów ornych, przy jednoczesnym zachowaniu opłacalności. Odpowiedzią jest rolnictwo zrównoważone – mówi Antoine Bernet, szef działu Crop Science w Bayer dla Polski, Krajów Bałtyckich, Czech i Słowacji – Bayer wspiera transformację rolnictwa w kierunku zrównoważonych systemów żywnościowych. W tym celu oferujemy innowacyjne rozwiązania przygotowane z rolnikami dla rolników”.

Stawiamy na zintegrowane podejście, wprowadzając innowacje w zakresie ochrony roślin, wysokiej jakości nasion, upowszechniamy też rozwiązania cyfrowe – podkreśla Iwona Krych-Stec, Head of Marketing Crop Science, Bayer Polska – Cieszymy się, że w wymagającym roku 2022 z naszego wsparcia produktowego i eksperckiego skorzystają tysiące polskich rolników, dzięki czemu będziemy mieli swój udział w ich zrównoważonej produkcji”.

Nowości Bayer Crop Science w sezonie 2022

Capreno 547 SC – nowy sposób na czyste pola kukurydzy

Preparat Capreno 547 SC to nowe rozwiązanie opracowane przez ekspertów Bayer przeznaczone do powschodowego zwalczania chwastów dwuliściennych i niektórych jednoliściennych (w tym chwastnicy jednostronnej). Capreno 547 SC jest środkiem o działaniu układowym, zawiera dwie uzupełniające się substancje czynne: tembotrion oraz tienkarbazon metylu, a także sejfner – izoksadifen etylowy zwiększający aktywność metaboliczną kukurydzy, przyspieszając rozkład substancji czynnych. Capreno należy stosować od fazy 3 do 5 liścia roślin kukurydzy. Najskuteczniej zwalcza młode, intensywnie rosnące gatunki chwastów od fazy siewek do fazy 2-4 liści. Wyróżnia go szerokie spektrum zwalczania chwastów w kukurydzy, w tym rdestów, szarłatu czy komosy. Pełen efekt chwastobójczy Capreno jest widoczny po upływie 14 dni od wykonania zabiegu.

Nowy herbicyd Capreno o szerokim spektrum zwalczania chwastów i szybkim działaniu oraz podwójnemu działaniu herbicydowemu (szybkie pobieranie przez liście i korzenie chwastów) doskonale wpisuje się w program ochrony dla rolników uprawiających kukurydzę.

Incelo i Fabulis OD

Poprawa opłacalności uprawy zbóż

Do wiosennego zwalczania chwastów trawiastych w zbożach w sezonie 2022 firma Bayer wprowadza nowy herbicyd Incelo, który ma w składzie mezosulfuron 45 g/kg oraz tienkarbazon 15 g/kg. Środek umożliwia dopasowanie odpowiedniej dawki do panującego zachwaszczenia na plantacji oraz różnych gatunków traw, zapewniając ich ekonomiczne zwalczanie. Incelo skutecznie zwalcza miotłę zbożową, wyczyniec polny, wiechlinę roczną, owies głuchy, życice i stokłosy. Środek w swoim spektrum posiada również niektóre gatunki chwastów dwuliściennych. W celu rozszerzenia o pełne spektrum chwastów dwuliściennych stosuje się go w mieszaninie z herbicydami zwalczającymi chwasty dwuliścienne np. Sekator Plus. Incelo w formie granulatu stosuje się zawsze ze wspomagaczem olejowym Biopower dodawanym do środka przy zakupie. Dawka preparatu wynosi 0,15 – 033 kg/ha w zależności od zwalczanego gatunku chwastu. Zarejestrowany jest do stosowania w pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym i życie.

Kolejną nowością w ofercie Bayer w ochronie zbóż jest regulator wzrostu Fabulis OD oparty o proheksadion wapnia (50 g/l), który hamuje produkcję giberelin. Środek wyprodukowany w formulacji olejowej OD znacznie poprawia efekt działania dzięki dobremu pokryciu roślin i zwiększonemu wchłanianiu oraz szybkości działania. Działanie Fabulis OD w minimalnym stopniu uzależnione jest od pogody. Można go stosować w bardzo szerokim zakresie temperatur 5 – 25°C. Nie jest też uzależniony od nasłonecznienia: efekt regulacji łanu jest zapewniony przy pochmurnej pogodzie. Fabulis OD wyróżnia się dużym bezpieczeństwem dla rośliny uprawnej, dlatego można łączyć go z liczną grupą, herbicydów, fungicydów i insektycydów. Obok doskonałych właściwości regulacyjnych wszystkich międzywęźli (w zależności od terminu aplikacji) zaletą Fabulis OD jest pozytywny wpływ na wielkość plonu. Stosuje się go w zakresie dawek od 0,5 l/ha do 1,5 l/ha w pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym, życie, jęczmieniu ozimym i jarym.

De Ruiter i Seminis

Szerokie portfolio odmian pomidorów malinowych

W sezonie 2022 Bayer – pod swoimi wiodącymi markami nasion warzyw: De Ruiter i Seminis – oferuje szerokie portfolio pomidorów malinowych. To odmiany smaczne, wydajne, odporne na choroby i niekorzystne warunki. To zarazem odpowiedź na potrzeby plantatorów i konsumentów: pomidory malinowe są bardzo popularne w Polsce, a powierzchnia ich uprawy w szklarniach przekracza 60%.

Na szczególną uwagę zasługuje odmiana Hakumaru marki De Ruiter – którą wyróżnia dobry smak, a także niezawodność w uprawie i wysoki plon. Rośliny są łatwe w prowadzeniu i odporne na mączniaka prawdziwego. Segment odmian o dobrym smaku i umiarkowanych wymaganiach uprawowych uzupełniają odmiany Fujimaru oraz Yarimaru. Natomiast odmianą premium jest – niezwykle popularna – Tomimaru Muchoo: wyróżnia ją doskonały smak przy dość wysokich wymaganiach uprawowych.

Do upraw tunelowych Bayer poleca dwie odmiany pomidorów malinowych marki Seminis: Mei Shuai i PinkID. To odmiany o bardzo dobrym smaku owoców, wysokim potencjale plonotwórczym i tolerancji na warunki uprawowe, szczególnie klimatyczne. Obie mogą być uprawiane w dwóch cyklach – wiosennym i jesiennym.

Marka Seminis odpowiada na wymagania zmiennego rynku zbytu. Warunki sprzedażowe mogą zmieniać się już w trakcie wzrostu warzyw na polu, dlatego warto wybrać te, które pozwolą plantatorowi na reakcję. Dlatego w bieżącym sezonie Seminis prezentuje tego typu ciekawe rozwiązania odmianowe z zakresu kalafiorów dwuzadaniowych, brokułów, cebuli, marchwi i ogórków.

Informacje o pełnej ofercie warzyw od Bayer można znaleźć na stronie https://www.vegetables.bayer.com/

FieldView Yield Kit

Innowacyjne narzędzia cyfrowe do zbierania danych rolniczych

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rolników, FieldView we współpracy z firmą Farm TRX opracował innowacyjne rozwiązanie: zestaw do mapowania plonów Yield Kit, który umożliwia zbieranie danych dotyczących plonowania roślin w prosty i niedrogi sposób. W skład zestawu wchodzi odbiornik GPS, optyczne czujniki mierzące wielkość i wilgotność plonu oraz przewody i rozdzielacze kablowe, niezbędne do podłączenia anteny GPS i czujników z rejestratorem danych FieldView Drive.

Każdy kombajn wyposażony w ten zestaw – niezależnie od roku produkcji, marki lub modelu – wykona mapowanie plonów w czasie rzeczywistym, a wyniki zostaną bezprzewodowo zapisane w aplikacji FieldView Cab. Dostępność zestawu Yield Kit wraz ze wszystkimi funkcjami platformy cyfrowej FieldView pozwoli rolnikom mierzyć plony swoich upraw, oceniać trafność podjętych decyzji agronomicznych, przeanalizować zmienność swoich pól. Wszystko to przyczyni się do bardziej zrównoważonych i zyskowniejszych praktyk rolniczych w kolejnych latach.

Firma Bayer wprowadza kompleksowe wsparcie na rzecz rolnictwa zrównoważonego – podsumowanie

Wprowadzenie w gospodarstwie praktyk rolnictwa zrównoważonego może oznaczać korektę planów biznesowych i rozwojowych gospodarstwa i wymagać takich praktycznych działań, jak dostosowanie miejsca mycia opryskiwacza czy magazynku środków ochrony roślin. Tymczasem najprostsze decyzje i wybory, które kierują gospodarstwo ku rolnictwu zrównoważonemu, to decyzje zakupowe. Wybrane produkty Bayer szczególnie wspierają rolnictwo zrównoważone – np. wspomniane rozwiązanie FieldView, przeznaczone do podniesienia wydajności upraw i zmniejszenia nakładów. Również środki ochrony roślin, takie jak Capreno 547 SC – nowy herbicyd w kukurydzy – wspomagają np. strategię antyodpornościową, a produkty biologiczne (Reqiuem Prime, Serenade ASO) pozwalają zmniejszyć poziom pozostałości. Wybór odmian, szczególnie np. z oznaczeniem FieldShield w przypadku kukurydzy, oznacza ochronę już poniesionych nakładów na uprawę kukurydzy, gdyż te odmiany łatwiej przetrwają stresy biotyczne i abiotyczne.

Praktyki rolnictwa zrównoważonego to zarazem oś długoletniej kampanii edukacyjnej firmy Bayer, adresowanej do rolników. Wiodącym tematem inicjatywy „Grunt to Zrównoważenie“ w 2022 roku jest zrównoważona ochrona roślin: dostosowywanie zabiegów ochrony roślin do uproszczeń uprawowych oraz zapobieganie odporności. W ramach programu zaplanowano liczne aktywności i przygotowano materiały edukacyjne – m.in. broszurę pt. „Zrównoważona ochrona roślin”.

Dalsze informacje na stronie: https://www.agro.bayer.com.pl/dla-rolnictwa/grunt-to-bezpieczenstwo

Firma Bayer w kilku słowach

Firma Bayer to międzynarodowe przedsiębiorstwo, którego działalność skupia się przede wszystkim na obszarach nauk Life Science, jakimi są ochrona zdrowia i produkcja żywności. Jej produkty i usługi mają na celu przyniesienie korzyści ludziom poprzez wspieranie wysiłków zmierzających do przezwyciężenia głównych wyzwań związanych z rosnącą i starzejącą się populacją globalną. Jednocześnie Grupa dąży do poprawy rentowności i tworzenia kapitału poprzez innowacje i wzrost. Bayer przestrzega zasad zrównoważonego rozwoju, a marka Bayer oznacza zaufanie, niezawodność i jakość na całym świecie. W roku podatkowym 2019 Grupa zatrudniała około 104 000 osób, a wartość jej sprzedaży wyniosła 43,5 mld euro. Wydatki inwestycyjne wyniosły 2,9 mld euro, wydatki na badania i rozwój 5,3 mld euro. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej www.bayer.com.

Oświadczenia dotyczące przyszłości

Niniejszy komunikat prasowy może zawierać oświadczenia dotyczące przyszłości oparte na bieżących założeniach i prognozach kierownictwa firmy Bayer. Istnieje wiele znanych oraz nieznanych rodzajów ryzyka, niewiadomych oraz innych czynników, które mogą prowadzić do znaczących różnic pomiędzy rzeczywiście osiągniętymi w przyszłości wynikami, sytuacją finansową firmy oraz tempem jej rozwoju a przedstawionymi w niniejszym dokumencie szacunkami. Czynniki te obejmują elementy omówione w publicznie dostępnych sprawozdaniach firmy Bayer, które są dostępne na stronie internetowej spółki pod adresem www.bayer.com. Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za aktualizacje tych stwierdzeń dotyczących przyszłości ani za dostosowanie ich do przyszłych sytuacji lub zdarzeń.

Advertisement AdvertisementAdvertisement
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.