Gobarto przejęło spółkę Jama

W dniu 2 listopada br. Gobarto S.A. nabyło 100% udziałów w firmie Jama z Wałbrzycha, specjalizującej się w dystrybucji mięsa i wędlin. Akwizycja wpisuje się w strategię Grupy, zakładającą m.in. zwiększenie zasięgu działania terytorialnego segmentu dystrybucyjnego.
W kwietniu tego roku Gobarto zawarło warunkową umowę nabycia 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki Jama, prowadzącej działalność na rynku hurtowego obrotu mięsem i wędlinami. Cena bazowa transakcji wynosi 12 milionów złotych.
Realizacja umowy została uzależniona od spełnienia kilku warunków zawieszających jej wykonanie. Jednym z nich była zgoda Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) na koncentrację, którą spółka uzyskała w sierpniu tego roku. Jednocześnie Gobarto zrzekło się w całości warunków zawieszających, takich jak: satysfakcjonujący wynik badania due dilligence, uzgodnienie budżetu Jamy na rok obrotowy 2018 czy brak pierwokupu Agencji Nieruchomości Rolnych, co pozwoliło spółce na finalizację transakcji nabycia udziałów. Cena bazowa wynosi 12 milionów złotych. Wysokość ceny może ulec zmianie w zależności od zatwierdzenia bilansu spółki. Część płatności została odroczona w czasie.
Przejęcie spółki Jama wpisuje się w plan rozwoju segmentu dystrybucyjnego Gobarto, oparty o strategię na lata 2015-2019. Obok wzrostu organicznego, planowane jest również prowadzenie działań akwizycyjnych.
– Skupiamy się na rozwijaniu sieci hurtowni oraz poszerzaniu portfolio rynków eksportowych. Akwizycja spółki Jama pozwoli nam rozszerzyć zakres działania terytorialnego segmentu dystrybucyjnego i zwiększy ekspansję w zakresie mięsa, drobiu i wędlin – mówi Dariusz Formela, Prezes Zarządu Gobarto S.A.
Kilka dni temu Gobarto poinformowało o podpisaniu umowy warunkowej nabycia 100% akcji w kapitale zakładowym ZM Silesia. Spółka przejęła również należącą do Cedrob S.A. zorganizowaną część przedsiębiorstwa w postaci zakładu przetwórstwa w Ciechanowie oraz dwudziestu pięciu sklepów firmowych.

***

AdvertisementAdvertisementAdvertisement
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.