Kolejne unijne dotacje dla rolników na horyzoncie

Kolejne unijne dotacje na horyzoncie
Dofinansowanie w ramach operacji typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” to kolejna szansa dla rolników planujących nowe inwestycje. Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań w gospodarstwie umożliwia rozwój, a jednocześnie ułatwia późniejsze rozliczania się z dotacji. Rolnicy mogą ubiegać się nawet o kilkaset tysięcy złotych dofinansowania (w zależności od obszaru). Na co powinni zwracać szczególną uwagę?
„Modernizacja gospodarstw rolnych” to kolejny projekt finansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020. Okres przyjmowania wniosków przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) potrwa od 31 marca do 29 kwietnia 2016 roku. Tym razem pomoc skierowana będzie do młodych rolników specjalizujących się w obszarach związanych z rozwojem produkcji prosiąt, mleka krowiego lub bydła mięsnego. Dofinansowanie można uzyskać także na inwestycje dotyczące: racjonalizacji technologii produkcji, wprowadzenia innowacji, zmiany profilu produkcji, zwiększenia skali produkcji, poprawy jej jakości lub zwiększenia wartości dodanej produktu.
Nowe możliwości
Sebastian Dobrzyński, członek zarządu Prywatnego Ośrodka Doradztwa Rolniczego (PODR) zwraca uwagę na fakt, że po raz pierwszy w historii PROW 2014-2020 wnioskodawcy mogą ubiegać się o dofinansowanie na zakup maszyn i urządzeń rolniczych oraz prac budowlanych związanych z modernizacją, przebudową, rozbudową lub budową nowych budynków inwentarskich, jak również magazynów paszowych.
– Rolnicy składający wnioski w ramach operacji typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” powinni zwracać szczególną uwagę na nowe zasady obowiązujące w tym programie – mówi Sebastian Dobrzyński. – Szczególnie istotne są tzw. kryteria dostępu, m.in. wielkość ekonomiczna gospodarstwa wyrażona współczynnikiem Standardowej Produkcji (SO), określona na poziomie pomiędzy 10 tys. a 200 tys. szt. Konieczne są również: uzyskanie minimalnej liczby punktów dla określonego obszaru oraz wzrost wartości dodanej brutto gospodarstwa o min. 10 %. Niespełnienie któregokolwiek z tych kryteriów skutkuje nierozpatrzeniem wniosku przez ARiMR – dodaje ekspert.
Potencjalne wyzwania
Złożenie wniosku wiąże się również z przygotowaniem odpowiedniej dokumentacji. Monika Wróblewska, wiceprezes Agraves, firmy zajmującej się od 13 lat doradztwem rolniczym zaznacza, że bardzo ważnym działaniem jest zebranie kompletu dokumentów (w tym projektów, kosztorysów, pozwoleń na budowę), a także dobre zaplanowanie realizacji projektu na 5 lat i ułożenie biznesplanu. – Tworząc biznesplan, rolnicy powinni pamiętać m.in. o obowiązkowym prowadzeniu rachunkowości, której celem będzie potwierdzenie realizacji projektu – dodaje.
Warto zwrócić uwagę, że w odróżnieniu od innych programów PROW, tym razem rolnicy mają możliwość tylko jednorazowego uzupełnienia dokumentów, co – jak przyznaje Sebastian Dobrzyński z PODR – w przypadku preferowanym inwestycji budowlanych jest sporym wyzwaniem.
Przydatne innowacje
Istotną rolę w fazie rozpatrywania wniosku o dofinansowanie odgrywa kryterium innowacyjności.
– Wykorzystanie nowoczesnych technologii nie tylko pozwala usprawnić proces zarządzania i proces planowania w gospodarstwie, ale także uzyskać dodatkowe punkty w ramach PROW 2014-2020 – mówi Roman Grzesiak, koordynator projektu Agro-grupa.pl. – Osoby, które korzystają z systemu AGREGO lub innych podobnych narzędzi informatycznych powinny pamiętać o uwzględnieniu tej informacji podczas składania wniosku w ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych”. Tego typu narzędzia mogą być również przydatne w późniejszym rozliczaniu dotacji, poprzez m.in. bieżący monitoring stanu gospodarstwa, automatyczną współpracę z doradcą, dopilnowywanie terminów, czy wszelkie kwestie związane z uproszczoną rachunkowością – dodaje.
Inwestowanie w nowoczesne technologie ułatwia też spełnienie kryterium związanego z koniecznością osiągnięcia wzrostu wartości dodanej gospodarstwa. Choć unijne przepisy stawiają więc przed rolnikami szereg wyzwań, są dobrą motywacją do tego, by bardziej kompleksowo spojrzeć na kwestię zarządzania gospodarstwem.

Advertisement AdvertisementAdvertisement
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.