kwasica

Kwasica u krów – jak jej zapobiegać?

Kwasica oraz jej zapobieganie to dość często poruszany temat w pytaniach przesyłanych do programu Krowie Na Zdrowie. Jeden z partnerów programu, przygotował zbiór informacji o tym, jak postępować, by zmniejszyć ryzyko wystąpienia tego schorzenia.

Kwasica jest dość powszechnym problemem w stadach bydła mlecznego. Ze względu na rosnącą wydajność krów, konieczne jest stosowanie dużego udziału pasz treściwych o wysokiej zawartości skrobi. Jej rozkład dostarcza wysokowydajnym krowom duże ilości niezbędnej energii. Niestety duża część skrobi przy udziale bakterii kwasu mlekowego ulega szybkiej fermentacji w żwaczu. Prowadzi to do obniżenia pH, tym samym niszcząc mikroorganizmy celulolityczne i pogarszając strawność włókna.

Do objawów kwasicy należą:

  • luźny kał z dużym udziałem niestrawionych części pasz,
  • pogorszenie apetytu,
  • spadek wydajności mlecznej,
  • spadek zawartości tłuszczu w mleku.

Jednym z podstawowych sposobów zapobiegania kwasicy jest kontrola stosunku pasz objętościowych do treściwych oraz poziomu włókna i węglowodanów łatwo fermentujących w żwaczu.

Bardzo istotna w zapobieganiu kwasicy jest struktura dawki wpływająca na prawidłowe przeżuwanie oraz pobranie dawki ze stołu paszowego. Szczególnie w przypadku dawek TMR i PMR w oborach wolnostanowiskowych, gdzie krowy mają możliwość poruszania się wzdłuż stołu paszowego i sortowania pasz treściwych. Zapewnienie w tym przypadku dobrego rozdrobnienia i odpowiedniej wilgotności na poziomie 35-40% s.m. w dużym stopniu ogranicza sortowanie pasz treściwych i zmniejsza ryzyko kwasicy. W systemach PMR, gdzie część lub całość pasz treściwych zadawana jest oddzielnie, istotnym czynnikiem jest częstość zadawania pasz treściwych oraz wielkości jednorazowych porcji. Stosowanie zasady „mniej a częściej” znacznie ogranicza ryzyko kwasicy. W związku z tym jednorazowa dawka paszy treściwej nie powinna przekraczać 2,5 kg.

W zapobieganiu kwasicy wspierają dodatki buforujące, takie jak kwaśny węglan sodu, tlenek magnezu czy też aktywne drożdże. Dla uzyskania wysokiej efektywności buforowania treści żwacza szczególnie polecane są gotowe mieszanki Bestermine Bufor czy Bestermine Drożdże. Zawierają one w swoim składzie wyżej wymienione dodatki oraz niezbędne witaminy i minerały. Dzięki takiemu połączeniu substancji buforujących efektywność preparatów jest znacznie lepsza.

Advertisement AdvertisementAdvertisement
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.