Młodzi mistrzowie wiedzy o nowoczesnym rolnictwie

Młodzi mistrzowie wiedzy o nowoczesnym rolnictwie
Kilkudziesięciu uczniów z 15 szkół rolniczych, których organem prowadzącym jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz szkół ponadgimnazjalnych z województwa kujawsko-pomorskiego wzięło udział w IV Edycji Konkursu Wiedzy o Uprawie i Ochronie Integrowanej Roślin. Odbyła się ona 3 czerwca w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego (ZSCKR) w Bydgoszczy i pozwoliła wyłonić mistrzów wiedzy o nowoczesnym rolnictwie. Niewykluczone, że za kilka lat to właśnie uczestnicy konkursu będą stanowić o sile polskiej gospodarki.
Konkurs składał się z dwóch etapów – szkolnego oraz międzyszkolnego. W piątkowym etapie międzyszkolnym uczestnicy brali udział w wykładach prowadzonych przez ekspertów, części pisemnej, a także części praktycznej. Najlepsi okazali się: Kacper Kucharczuk z ZSCKR Kamień Mały (I miejsce i nagroda za najlepszą wiedzę praktyczną), Karol Andrzejewski z Zespołu Szkół Agro-Ekonomicznych Karolewo (II miejsce), Adrian Mackiewicz z ZSCKR Gołotczyzna (III miejsce). Tematem przewodnim tegorocznego konkursu była uprawa kukurydzy.
Potencjał do rozwoju
– Naszym głównym celem jest nie tylko kształcenie, ale i pokazywanie młodym ludziom dalszej ścieżki edukacyjnej, która pozwoli im zdobyć wykształcenie kierunkowe. Poprzez tego typu konkursy chcemy upowszechniać wśród przyszłych ogrodników i rolników wiedzę na temat uprawy i ochrony integrowanej roślin – mówił Andrzej Wiosna, dyrektor ZSCKR w Bydgoszczy. – Gratulujemy wszystkim zwycięzcom, a także uczestnikom konkursu. Zaangażowanie, wiedza i wyniki uczniów są dowodem na to, że drzemie w nich spory potencjał, w który warto inwestować i rozwijać – dodał.
Podobnego zdania byli eksperci i partnerzy, którzy wspierali konkurs od strony merytorycznej. Zwracali oni również uwagę na to, jak dużą rolę w nowoczesnym podejściu do ogrodnictwa i rolnictwa odgrywa wiedza na temat uprawy i ochrony integrowanej roślin, pozwalającej ograniczyć wykorzystanie metod chemicznych na rzecz rozwiązań przyjaznych środowisku.
– Jestem pełen podziwu dla uczestników konkursu – mówił prof. dr hab. Marek Mrówczyński z Instytutu Ochrony Roślin Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu. – Wiedza na temat uprawy i ochrony integrowanej roślin jest niezwykle istotna. Jej brak może przynieść szkodliwe skutki nie tylko owadom zapylającym, takim jak pszczoły, trzmiele, czy biedronki, ale całemu środowisku i ludziom. Obecnie wielu młodych ludzi jest odpowiednio wyszkolonych i stara się przestrzegać zaleceń odnośnie stosowania różnych środków. W dalszym ciągu istnieje jednak potrzeba, by poszerzać tego typu wiedzę, by w produkcji roślinnej najpierw koncentrować się na agrotechnice, organicznym nawożeniu, czy stosowaniu odmian odpornych, a dopiero później na środkach chemicznych – dodał.
O ważnych aspektach wiedzy o uprawie i ochronie integrowanej roślin mówił również dr hab. inż. Dariusz Pańka z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy: – Wiedza na temat uprawy i integrowanej ochrony roślin stanowi jedną z odpowiedzi na rosnące oczekiwania konsumentów. Wszyscy chcemy spożywać zdrową i wysokiej jakości żywność, ale jednocześnie chcemy też, by jej produkcja była od samego początku jak najbardziej efektywna – podkreślił dr hab. inż. Dariusz Pańka. – W Polsce ta kwestia jest wciąż swego rodzaju nowością i nie do końca przekonuje ona wszystkich producentów, którzy wcześniej obserwowali skuteczność metod chemicznych. Jest to jednak kierunek, w którym powinna podążać produkcja roślinna, a młodzież jest najlepszym odbiorcą wiedzy w tym zakresie – dodał.
Nagrody za zaangażowanie
Na laureatów etapu międzyszkolnego czekały nagrody ufundowane przez sponsorów i partnerów konkursu. Jednym z nich była firma IDFS Sp. z o.o., zajmująca się tworzeniem innowacyjnego oprogramowania, wspierającego wzajemną współpracę i zarządzanie w sektorze rolniczym. Przekazała ona zdobywcom miejsc I-III dostęp do AGREGO – nowoczesnego systemu, który umożliwia szybką wymianę informacji pomiędzy członkami grupy, jej liderem i doradcą (doradcami). System może być pomocny uczniom np. w nauce gospodarowania.
– Zaangażowaliśmy się w konkurs, gdyż prezentuje on podejście zbieżne do tego, jakim kierujemy się w naszej codziennej działalności – mówił Roman Grzesiak z IDFS Sp. z o.o. – Wykorzystanie nowoczesnych metod w rolnictwie decyduje o jego dalszym rozwoju. Jestem przekonany, że uczestnicy konkursu już wkrótce będą stanowić o sile polskiego rolnictwa, oczywiście, jeśli będą dalej poszerzać swoją wiedzę. Mam również nadzieję, że w przyszłości będą oni nastawieni na współpracę i wzajemną komunikację z innymi producentami – dodał.
Wśród upominków dla laureatów znalazła się także nagroda z międzynarodowym potencjałem. Była to specjalna taczka ufundowana przez firmę Romanik S.A., będącą jedynym producentem tego typu rozwiązań w Europie.
– Angażujemy się w konkurs co roku, gdyż jest on zgodny z wartościami naszej firmy. Jesteśmy przekonani, że organizacja tego typu inicjatyw to inwestowanie w potencjał młodych ludzi, stanowiących przyszłość polskiej gospodarski – mówiła Małgorzata Romanik z firmy Romanik S.A. – Na co dzień kierujemy się pasją do wytwarzania, stąd też pomysł, by ufundować nagrodę, która łączy kapitalny design, funkcjonalność, nowoczesność oraz możliwość zastosowania w rolnictwie, ogrodnictwie i budownictwie. Mamy nadzieję, że nagroda będzie dobrze służyć jej nowemu właścicielowi – dodała.
Organizatorem konkursu był Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego (ZSCKR) w Bydgoszczy, a współorganizatorami Ośrodek Doradztwa Rolniczego Minikowo i Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy. Sponsorami, partnerami i patronami byli: Limagrain (sponsor główny), a także: 3M Poland Sp. z o.o., Agencja Rynku Rolnego, AgroBiznes Park Sp. z o.o., Agromechanika, Anwil, Cargill, Colian, Cymes, Flortom Bydgoszcz, Hortpress Sp. z o.o., IDFS Sp. z o.o., Instytut Ochrony Roślin Państwowy Instytut Badawczy Poznań, Kwazar, PASIEKA „NEKTAR” Hanna Idziorek, Rolmięs, Romanik S.A., Stowarzyszenie Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Ekologicznej, Substral, Tygodnik Poradnik Rolniczy oraz Związek Szkółkarzy Polskich.
Więcej informacji na temat ZSCKR Bydgoszcz można znaleźć na stronie http://zsogrodniczych.edupage.org.

Advertisement AdvertisementAdvertisement
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.