Program dopłat do wapnowania gleb.

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o podjęcie zdecydowanych działań i ustanowienie ogólnopolskiego programu dopłat do wapnowania gleb, uwzględniającego również zwrot kosztów transportu.
Zakwaszenie gleb w Polsce jest problemem ogólnokrajowym. Jak podaje dr Grażyna Hołubowicz-Kliza z IUNG PB w Puławach większość typów gleb ulega zakwaszaniu. Do podstawowych czynników wpływających na taki stan zaliczany jest klimat oraz rodzaj skały macierzystej, a w Polsce ponad 90% gleb wytworzyło się na kwaśnych skałach naniesionych przez lodowce. Z takich gleb bardzo łatwo wymywane są składniki zasadowe, pogłębiając zjawisko zakwaszenia. Ponadto duże znaczenie mają naturalne procesy zachodzące w glebie, a na kolejnym miejscu wymienia się działalność człowieka. Skutkiem zakwaszenia jest m.in. uwalnianie bardzo niebezpiecznych dla zdrowia ludzi metali ciężkich i tzw. glinu ruchomego. Rzeczywiste zapotrzebowanie na wapno w przeliczeniu na czysty składnik wynosi około 2 tCaO/ha i taka ilość doprowadziłaby odczyn gleby do właściwego poziomu.
Żródło:KRIR

Advertisement AdvertisementAdvertisement
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.