Przedłużenie terminu składania wniosków o płatności w 2016 r.

Przedłużenie terminu składania wniosków o płatności w 2016 r.
Komisja Europejska, na wniosek Polski, zgodziła się na przedłużenie o jeden miesiąc, tj. do 15 czerwca br. ostatecznego terminu składnia wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich i płatności obszarowych PROW za 2016 r.
KE przyjęła stosowne rozporządzenie 4 maja br. W ślad za tym Ministerstwo Rolnictwa przekazało do skróconych konsultacji projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie dłuższego terminu składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich lub płatności niezwiązanej do tytoniu w 2016 r. Rozporządzenie wejdzie w życie 15 maja. Samorząd rolniczy nie zgłosił uwag do projektu rozporządzenia ponieważ przedłużenie czasu na składanie wniosków jest korzystne i oczekiwane przez rolników.
Źródło:KRIR

Advertisement AdvertisementAdvertisement
1 reply
  1. www.XMC.pl
    www.XMC.pl says:

    Nigdy nie zapomnij najpiekniejszych dni swojego zycia! Wracaj do nich, ilekroc w twoim zyciu wszystko zaczyna sie walic. Jim Rohn

    Odpowiedz

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.