Pszenica hybrydowa z Danko

HYBALLIANCE
Europejskie Zgrupowanie Interesów Gospodarczych (EZIG)
Wspólna działalność badawcza w hodowli pszenicy hybrydowej

Pszenica jest uprawą zbożową o największym znaczeniu w Europie. Biorąc pod uwagę zintensyfikowaną działalność badawczą i hodowlaną, obszar uprawy pszenicy hybrydowej w Europie znacząco wzrośnie w przyszłości. Proces badawczy w hodowli pszenicy hybrydowej jest bardzo czasochłonny i kosztowny. Żeby osiągnąć sukces
w hodowli pszenicy hybrydowej, niezbędna jest zróżnicowana pula genów, zdolnych do efektów maksymalnej heterozji.
Biorąc pod uwagę te warunki przedwstępne, pięć europejskich spółek hodowli pszenicy zdecydowało rozpocząć strategiczną współpracę w działalności badawczej pszenicy hybrydowej i założyło europejską firmę pod nazwą HYBALLIANCE, której celem jest opracowanie metod tworzenia pszenicy hybrydowej. Jest to pierwsza taka sytuacja, gdzie hodowcy z czterech różnych krajów (Francja, Niemcy, Polska i Austria) pracują wspólnie w jednej firmie nad takim zagadnieniem.
HYBALLIANCE ma swoją siedzibę w Auchy, w północnej Francji, w pobliżu Lille,
a prace badawcze będą prowadzone zarówno w Niemczech w Biendorf (Saksonia-Anhalt), jak również we wszystkich lokalizacjach hodowli spółek, wchodzących w skład Hyballiance.

Uczestnikami HYBALLIANCE są:

Berthold Bauer
Kaiser-Otto-Straße 8
06406 Bernburg, OT Biendorf – Niemcy

Caussade Semences
Impasse de la Lère
BP 109
82303 Caussade Cedex – Francja

Danko Hodowla Roślin Sp. z o. o.
Choryń 27
64-000 Kościan – Polska

Lemaire Deffontaines Semences
180 Rue du Rossignol
59310 Auchy lez Orchies – Francja

Saatzucht Donau GesmbH. & CoKG
Saatzuchtstrasse 11
2301 Probstdorf – Austria

HYBALLIANCE będzie zarządzany przez Bertholda Bauera (właściciela i dyrektora generalnego firmy Saatzucht Bauer) i Johanna Birschitzkiego (dyrektora generalnego firmy Saatzucht Donau). Prace badawcze będą koordynowane przez dr Christiane Kosellek.
Wszyscy członkowie HYBALLIANCE pozostaną całkowicie niezależni w swojej bieżącej działalności hodowlanej i produkcji nasiennej, a w szczególności będą kontynuować swoje programy hodowlane pszenicy hybrydowej, w celu stworzenia nowych odmian (czystych linii) na europejskie rynki nasienne.

Kontakty/Informacja:

Berthold Bauer
Mr. Berthold Bauer
E-Mail: b.bauer@saatzucht-bauer.de

Caussade Semences
Mr. Nicolas Helstroffer
E-Mail: direction@caussade-semences.com

Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o.
Mr. Karol Marciniak
E-Mail: danko@danko.pl

Lemaire Deffontaines Semences
Mr. Philippe Lemaire
E-Mail: ph.lemaire@lemaire-deffontaines.com

Saatzucht Donau GesmbH. & CoKG
Mr. Johann Birschitzky
E-Mail: johann.birschitzky@saatzucht-donau.at

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.