Rzepak mieszany, czy populacyjny? Co zasiać w sezonie 2023?

Rzepak mieszańcowy czy populacyjny? Co zasiać w sezonie 2023?

Ze względu na możliwe niskie ceny rzepaku w skupie w 2023 roku, wiele gospodarstw szuka rozwiązania na obniżenie kosztów produkcji rzepaku. Jednym z podstawowych kosztów jest cena nasion.

Worek o pojemności 1,5 mln nasion rzepaku odmiany mieszańcowej nierzadko musimy zapłacić 1300-1500 zł, w przypadku niektórych hybryd nawet 1800 zł. Sytuacja prezentuje się podobnie z cenami odmian tolerancyjnych na kiłę. Alternatywą są znacznie tańsze odmiany populacyjne, których cena worka z 2 mln nasion waha się w okolicach 800-900 zł.

Czy ten rok należy do populacji?

Rzepak mieszańcowy, czy populacyjny? Odmiany populacyjne w ostatnich kilkunastu latach powoli traciły rynek. Niemniej jednak w ostatnich 2-3 sezonach obserwujemy coraz większe zainteresowanie tymi odmianami rzepaku. Na rynku nie jest ich jednak zbyt dużo.

W sezonie 2022, w badaniach rozpoznawczych COBORU zbadano zaledwie 4 odmiany populacyjne i aż 48 odmian mieszańcowych. Dla porównania w latach 2008-2012 było badanych średnio 35 odmian populacyjnych i 50 mieszańcowych.

Na duże zainteresowanie odmianami liniowymi złożyło się kilka rzeczy. Pierwszy to postęp genetyczny, jaki dokonał się w hodowli odmian. Jeszcze kilkanaście lat temu różnica w plonowaniu między odmianami mieszańcowymi, a populacyjnymi, w zależności od roku, wynosiła około 0,5 tony na korzyść mieszańców. Przykładowo w badaniach PDOiR za lata 2008-2012 różnica między średnim plonowaniem mieszańców, a odmian populacyjnych wyniosła 450 kg.

Obecnie dobre odmiany populacyjne wskazują plonowanie na tym samym lub nawet wyższym poziomie niż sporo odmian mieszańcowych. Dobrym przykładem jest odmiana ONCA, której uśredniony plon z trzyletnich wyników rejestrowych 2018-2020 wyniósł 5 t/ha, co przełożyło się na niezwykle wysoki wynik 108% wzorca.

<alt> Rzepak mieszany, czy populacyjny? Co zasiać w sezonie 2023?

Sprawdź odmiany rzepaku od Top Nasiona

Na rynku znajdziemy wiele dobrych mieszańców takich jak Guzzi czy Memori, ale też jest sporo odmian starszych, ze znacznie słabszym potencjałem plonowania. Także wśród odmian populacyjnych są odmiany starsze oraz zupełnie nowe takie jak nasiona rzepaku Onca (Top Nasiona), odmiana która wyjątkowo szybko zdobyła rynek.

Nasiona rzepaku ozimego – wydajność

Kolejną zaletą odmian populacyjnych jest cena nasion. Dla przykładu za worek 2 mln nasion odmiany ONCA zapłacimy 795 zł netto. Przy założeniu, że siew wykonamy w optymalnym terminie, to przy normie wysiewu 50 nasion/m2 z jednego worka obsiejemy 4 ha. W takim przypadku nasiona rzepaku będą nas kosztować poniżej 200 zł/ha. Porównując koszt nasion kukurydzy dobrej odmiany waha się w granicach 800-900 zł/ha.

Myśląc o odmianach populacyjnych, wiele gospodarstw bazując na własnym doświadczeniu twierdzi, że tego typu odmiany posiadają bardziej stabilne plonowanie. Potwierdza to hodowca wcześniej opisywanej odmiany rzepaku ONCA, podkreślając wyjątkową plastyczność tej odmiany. W badaniach SDO w 2021 roku na 13 lokalizacji, aż w 12 ONCA plonowała na poziomie wzorca lub powyżej. W związku z tym właśnie ta odmiana posiada bardzo dobre zdolności przystosowawcze do różnych stanowisk.

<alt> Rzepak mieszany, czy populacyjny? Co zasiać w sezonie 2023?

Idealne gleby pod uprawy rzepaku

Podsumowując, można przyjąć, że odmiany populacyjne rzepaku polecane są z reguły na słabsze gleby, gdzie stanowisko limituje plon i nie chcemy inwestować w droższe odmiany mieszańcowe. Natomiast mieszańce takie jak Guzzi czy Memori, nadają się głównie do intensywnej uprawy z wysokim nawożeniem i dobrą ochroną, gdzie celujemy w plony 4-5 ton/ha.

Sprawdź dostępny materiał siewny w firmie Top Nasiona, która gwarantuje perfekcyjny dobór nasion rzepaku i stabilne plonowanie.

Odpowiednie nasiona to podstawa w uprawie rzepaku!

<alt> Rzepak mieszany, czy populacyjny? Co zasiać w sezonie 2023?

Przeczytaj także artykuł: Efektywne odmiany rzepaku ozimego

AdvertisementAdvertisementAdvertisement
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.