skarb

Skarb znaleziony w ziemi

Rolniku! Jeżeli znajdziesz w swoim gospodarstwie stary przedmiot, koniecznie i niezwłocznie zgłoś ten fakt odpowiednim służbom.

Jeżeli poinformujesz wojewódzkiego konserwatora zabytków lub swojego sołtysa, wójta, burmistrza czy chociażby policję – otrzymasz nagrodę.

Natomiast jeśli zataisz ten fakt, będzie groziła ci kara grzywny jak za kradzież, a nawet kara pozbawienia wolności, gdyż właścicielem tego znaleziska archeologicznego jest  Skarb Państwa.

Jeżeli masz przypuszczenie, że znalazłeś zabytek archeologiczny, nie możesz go sobie zatrzymać ani tym bardziej sprzedać.

Relikty przeszłości świadczą o naszej tożsamości narodowej i są bardzo cenne zarówno pod względem naukowym jak i materialnym.

Współczesny rolnik, zwłaszcza gdy gospodaruje na żyznych glebach, może podczas swojej pracy natknąć się na obecność historycznych przedmiotów, codziennego użytku, dawnych monet, biżuterii czyli ślady dawnych osad, a także na szczątki ludzkich ciał, dawnych, zapomnianych cmentarzy itp. Właśnie na terenach urodzajnych od tysięcy lat osiedlali się nasi przodkowie, żyjąc i uprawiając ziemię.

Co zrobić jeżeli na swoim polu odkryjesz zabytkowy przedmiot?

Niezwłocznie poinformuj Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków. Nawet jeśli wydaje Ci się, że znalezisko nie ma wartości, wezwij ekspertów. Specjaliści przyjadą na miejsce i to oni wydadzą opinię. Może okazać się, że jest to ważne historycznie odkrycie.

Rolniku, możesz spotkać się z osobami poszukującymi pamiątek historycznych, używających do tego celu wykrywacza metalu. Pamiętaj, że takie działania są nielegalne.

Nie wpuszczaj takiej osoby na teren swojego gospodarstwa. Należy posiadać pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków. Jeżeli zgodzisz się na ten nielegalny proceder, stajesz się współwinnym tego przestępstwa.

Miej otwarte oczy i reaguj na działania, które nie są zgodne z prawem.

Przypadkowe znalezisko podczas prac polowych może okazać się naszym wspólny, narodowym dziedzictwem.

Opracowała: Danuta Niedźwiecka

skarb

Advertisement AdvertisementAdvertisement
8 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.