Spadek plonów rzepaku

Tegoroczne zbiory rzepaku według wstępnych
szacunków Głównego Urzędu Statystycznego z
kooca lipca, wyniosą 2,7 mln t. Będą wyższe o ok.
23 proc. od ubiegłorocznych, ale niższe od
oczekiwanych przez Krajowe Zrzeszenie
Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych.
Juliusz Młodecki, prezes KZPRiRB wskazuje, że
organizacja spodziewała się zbiorów na poziomie
przekraczającym 3 mln t – Niestety, tym razem GUS
chyba będzie miał rację. Poza wschodnią Polską,
gdzie plony były na przyzwoitym poziomie, w
pozostałych rejonach kraju, w mniejszym lub
większym stopniu, rolnicy odnotowywali spadek
plonowania – mówi prezes KZPRiRB i dodaje, że w
południowych województwach, w tym na Dolnym
Śląsku, rolnicy zbierali przeciętnie o 0,5 t z ha
rzepaku mniej niż się spodziewali, a na północnym
zachodzie, gdzie warunki pogodowe były wyjątkowo
niekorzystne, plony były mniejsze o ponad 1 t z ha. –
Na Dolnym Śląsku rzepak dał 3-4 tony z hektara, a
w województwach kujawsko-pomorskim,
wielkopolskim czy pomorskim plonował na
poziomie 2-3,5 tony z hektara. Ale zdarzały się też
plantacje, z których zbierano maksymalnie 2 tony z
hektara
– mówi prezes Młodecki. – Przyczyn spadku
plonowania trzeba szukad w przebiegu pogody w
okresie kwitnienia i po nim. Maj był bardzo zimny,
potem występowały intensywne opady deszczu,
które sprzyjały presji chorób. Na dojrzewającym
rzepaku było widad zgniliznę twardzikową oraz
czero krzyżowych – uzasadnia.
Warunki do zbioru rzepaku także nie były
komfortowe, ponieważ małe żniwa przerywały
deszcze. Z tego powodu zdarzały się partie zbyt
wilgotnych oraz porośniętych nasion, na co zresztą
w komunikacie z 10 sierpnia zwracało uwagę Polskie
Stowarzyszenie Producentów Oleju, apelując o
możliwie jak najszybsze zebranie pozostałego na polu
rzepaku oraz jego odpowiednie przechowywanie.
Przy czym uwagi te dotyczyły głównie zbiorów na
północy kraju. Prezes KZPRiRB wskazuje też, że w
tym roku nasiona rzepaku miały mniejszą masę.
Notowania cen rzepaku na stronie Ministerstwa
Rolnictwa i Rozwoju Wsi wskazują, że w czasie żniw
zakłady tłuszczowe płaciły za rzepak mniej niż rok
temu.
Źródło:PSPO

Advertisement AdvertisementAdvertisement
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.