Związek Pracodawców Polska Rada Winiarstwa w nowej siedzibie

Związek Pracodawców Polska Rada Winiarstwa w nowej siedzibie
Związek Pracodawców Polska Rada Winiarstwa jest czołową organizacją reprezentującą branżę winiarską w Polsce. Zrzesza wiodących producentów, importerów i dystrybutorów win, miodów pitnych oraz innych przedsiębiorców związanych z rynkiem wina w kraju. ZP PRW jest obecnie największą rodzimą instytucją, która prężnie reprezentuje branżę winiarską, teraz w siedzibie na warszawskim Powiślu. Jednocześnie działalność dotychczasowej organizacji Polska Rada Winiarstwa przy Stowarzyszeniu Naukowo-Technicznym Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego została zawieszona.
Związek Pracodawców Polska Rada Winiarstwa powstał dzięki zaangażowaniu większości dotychczasowych członków Polskiej Rady Winiarstwa. W skład ZP PRW wchodzi 10-ciu członków: AWE-BIS Sp. z o.o., BARTEX Bartol Sp. z o.o. Sp. K., Dom Wina Sp. z o.o., Henkell&Co VINPOL Polska Sp. z o.o., Jantoń S.A. Sp. K., „LeMag” Zdzisław L. Wojtkowski, MAZURSKIE MIODY Bogdan Piasecki, TiM S.A., Polska Dystrybucja Alkoholi Sp. z o.o., Warwin S.A.
Jego nowa siedziba znajduje się obecnie przy ul. Jaracza 10 lok. 5. w Warszawie. Zmiana biura to też jeden z elementów rozwoju organizacji, która w tym roku będzie jeszcze intensywniej pracować nad ambitnymi celami na rok 2016, które ogłosił Jerzy Kwaśniewski, Prezes Zarządu ZP PRW.
– Fundamentalnym i nadrzędnym celem naszej organizacji jest rozwój polskiej branży winiarstwa oraz naszej dotychczasowej działalności. W tym roku stoją przed nami cztery główne zadania, nad którymi będziemy intensywnie pracować – powiedział Jerzy Kwaśniewski, Prezes ZP PRW – Należą do nich: uporządkowanie kwestii klasyfikacji wyrobów winiarskich w Nomenklaturze Scalonej, stosowanej na potrzeby naliczania podatku akcyzowego, informowanie o szkodliwości akcyzowych koncepcji PARPA, sprzecznych z interesem branży winiarskiej oraz nieskutecznych z perspektywy przeciwdziałania problemom alkoholowym, wsparcie jak najszerszego kręgu producentów, dystrybutorów i importerów win i miodów pitnych w Polsce oraz prowadzenie szeroko zakrojonych działań na rzecz kontroli, ochrony i ciągłego wzrostu jakości wyrobów winiarskich.

1. Uporządkowanie kwestii klasyfikacji wyrobów winiarskich w Nomenklaturze Scalonej, stosowanej na potrzeby naliczania podatku akcyzowego.
Służby Celne, zmieniając dotychczas obowiązującą interpretację przepisów doprowadzają do sytuacji, w której owocowe wyroby winiarskie (w pełni zgodne z obowiązującą ustawą winiarską),
są klasyfikowane dla celów podatkowych jako napoje spirytusowe. Jednocześnie analogiczne, importowane napoje na bazie winogron, obłożone są zdecydowanie niższą akcyzą.

Ta kuriozalna sytuacja wyraźnie dyskryminuje polski przemysł winiarski oraz w przyszłości przyniesie załamanie produkcji winiarskiej na bazie rodzimych owoców, ze szkodą dla rolnictwa i zdolności konkurencyjnej przedsiębiorców winiarskich. Dlatego też pierwszym i priorytetowym celem Związku Pracodawców Polskiej Rady Winiarstwa jest zrewidowanie stanowiska Służby Celnej, a być może uzupełnienie Nomenklatury Scalonej o precyzyjnie określone kategorie.

2. Przeciwdziałanie szkodliwym koncepcjom akcyzowym Państwowej Agencji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, sprzecznych z interesem branży winiarskiej oraz nieskutecznych z perspektywy przeciwdziałania problemom alkoholowym.
PARPA wnioskuje o wprowadzenie ujednoliconej stawki podatku akcyzowego, co w praktyce oznaczałoby czterokrotny wzrost akcyzy na wino oraz dwukrotny wzrost akcyzy na wyroby winiarskie produkowane na bazie win owocowych. Takie działanie oznacza usunięcie impulsu podatkowego pozytywnie kształtującego strukturę spożycia alkoholu, poprzez promocję napojów o niższej zawartości alkoholu. W szczególności uderzenie w konkurencyjność cenową win oznacza atak na grupę produktową związaną z wysoką kulturą spożycia alkoholu i godnymi promocji postawami świadomości konsumenckiej. Jedynymi beneficjentami tej zmiany byliby zagraniczni właściciele przemysłu spirytusowego. Takie działanie należy oceniać jako oczywiście sprzeczne z zawartą w art. 10 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zasadą, że akty prawne wpływające na strukturę cen napojów alkoholowych powinny służyć m.in. zmianie struktury ich spożycia na rzecz napojów o niskiej zawartości alkoholu.
3. Wsparcie jak najszerszego kręgu producentów, dystrybutorów i importerów win i miodów pitnych w Polsce.
Chcemy dotrzeć do jak najszerszej grupy nowych członków organizacji. Związek Pracodawców Polska Rada Winiarstwa oferuje im program kompleksowej i profesjonalnej pomocy doradczej w obszarach zagadnień technologii produkcji oraz regulacji prawnych krajowych i międzynarodowych, kluczowych dla funkcjonowania przedsiębiorców branży winiarskiej. Wiemy, że jedynie wspólne działanie branży zapewni należytą reprezentację jej interesów w procesie stanowienia i stosowania prawa.

4. Prowadzenie szeroko zakrojonych działań na rzecz kontroli, ochrony i ciągłego wzrostu jakości wyrobów winiarskich.
Dbamy o wysoką jakość produktów naszych członków. Przeprowadzamy szkolenia oraz świadczymy doraźną pomoc w problemach, które stają przed przedsiębiorcami branży. Będziemy kontynuować analizę oferty rynkowej krajowych i zagranicznych przedsiębiorców, doceniając innowacyjność oraz piętnując podmioty dopuszczające się nadużyć, które są źródłem zaburzeń w zdrowej, rynkowej konkurencji winiarzy.
Więcej informacji na temat Związku Pracodawców Polska Rada Winiarstwa znajduje się na stronie internetowej zpprw.pl oraz pod numerem telefonu +48 22 243 41 76.

Advertisement AdvertisementAdvertisement
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.