Barometr Bayer 2022 zmierzył nastroje młodych Polaków

Tegoroczny Barometr Bayer 2022 zmierzył wiedzę młodych ludzi będących w przedziale wiekowym od 20 do 30 lat, nt. niedoborów wody.

Z badań przeprowadzonych przez Kantar wynika, że ludzie nie do końca zdają sobie sprawę z realnego zagrożenia brakiem wody. Myślą oni bowiem, że to może się wydarzyć, ale nie za ich życia i nie w Polsce. Prawda jednak jest taka, że jeżeli nic z tym nie zrobimy, to może to nastąpić w przeciągu 20 lat, lub nawet szybciej. Musimy sobie uświadomić, że kryzys klimatyczny jest faktem.

Młodzi ludzie próbują coś z tym robić, wychodzą na ulice i strajkują, w ten sposób chcą otworzyć oczy politykom na ten realny problem. Świadomość, że życie bez wody będzie dla nas straszna, nastąpiła 5-6 lat temu. Od tego czasu wzrost zainteresowania tym tematem cały czas rośnie.

Spytano młodych Polaków kto jest za to odpowiedzialny, odpowiedzieli oni, że:

– każdy z nas (64%)

– przemysł (42%)

– rolnicy (12%)

– politycy (39%).

Młodzi ludzie zdają sobie sprawę z tego, że to nasze wybory konsumenckie i zachowania oszczędzające wodę w codziennym życiu, mają wpływ na dostępność wody teraz i dla przyszłych pokoleń. Zauważają że konsekwencją braku wody są wyższe ceny żywności, usychanie roślin, anomalie pogodowe, obniżanie się lustra wody w akwenach wodnych, a także pożary.

Ważna jest edukacja od najmłodszych lat oraz patrzenie na ręce politykom i wywieranie na nich presji, tak aby ustanawiali prawo korzystne dla środowiska.

Szczególnie narażeni na niedobory wody, zdaniem ankietowanych Polaków, są rolnicy. Powinni oni wybrać taki model gospodarowania, który umożliwia oszczędzanie wody. Dobrym wyborem jest gospodarstwo zrównoważone, gdyż stosuje ono takie rozwiązania jak: magazynowanie i oczyszczanie wody, uprawa roślin odpornych na susze, a także rozwiązania cyfrowe, monitorujące pola, dzięki którym nawadniane są tylko te obszary w których jest sucho.

Młodzi ludzie czują odpowiedzialność za stan środowiska, mają świadomość że mają na to realny wpływ poprzez wybory konsumenckie i sposób życia. W nauce i w innowacjach widzą rozwiązanie problemów związanych ze zmianami klimatycznymi. Te rozwiązania, takie jak: cyfrowe monitorowanie pola, odmiany roślin odpornych na choroby i niedobory wody, wprowadza już w życie z powodzeniem międzynarodowe przedsiębiorstwo Bayer Sp. z o.o.

Przeczytaj także: https://naszarola.pl/barometr-w-co-i-komu-wierzymy/

<alt> Barometr Bayer

Advertisement
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.