Biznes w parze z nauką dla rolnictwa

Biznes w parze z nauką dla rolnictwa
Zwiększenie innowacyjności i poprawa konkurencyjności to tylko niektóre z wielu korzyści wynikających ze współpracy sektora biznesowego z naukowym. Odgrywają one szczególną rolę w rolnictwie, które potrzebuje innowacyjnych projektów. Przykładem takiej inicjatywy jest nawiązana niedawno współpraca pomiędzy Wydziałem Ekonomiczno-Społecznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu a IDFS Sp. z o.o., twórcą oprogramowania komputerowego wspierającego proces zarządzania produkcją w sektorze rolniczym.
Do głównych działań w ramach partnerstwa należy realizacja prac badawczo – rozwojowych oraz podejmowanie wspólnych przedsięwzięć organizacyjnych i merytorycznych. Umowa o współpracy zakłada też możliwość odbycia praktyk i staży przez studentów oraz udostępnianie im informacji źródłowych w celu realizacji prac dyplomowych.
– Współpraca ze środowiskiem biznesu pozytywnie przekłada się na praktyczny wymiar kształcenia i podniesienie jego jakości – mówi Jerzy Lorych, rzecznik prasowy Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. – To również bezpośrednia szansa dla naszych studentów, którzy dzięki współpracy z wieloma krajowymi i zagranicznymi partnerami, takimi, jak IDFS Sp. z o.o., mogą zdobywać cenne doświadczenie, podnosić swoje kwalifikacje i odnosić sukcesy w aktywności naukowej i zawodowej – dodaje.
Nawiązanie partnerstwa z poznańską uczelnią to również ważny krok dla firmy IDFS, która koncentruje się na rozwoju AGREGO – systemu do finansowego i strategicznego zarządzania dla grup producenckich, indywidualnych gospodarstw i doradców rolniczych.
– Współpraca z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu to dla nas ogromny prestiż, zważywszy na potencjał naukowy i dydaktyczny uczelni. Wierzę, że przyniesie ona wiele korzyści dla rozwoju wielkopolskiego i polskiego rolnictwa – mówi Roman Grzesiak z IDFS Sp. z o.o. – Warto działać wspólnie i wzbogacać wiedzę obecnych i przyszłych producentów, czy doradców rolnych, promując wśród nich ideę wzajemnej współpracy. Ma to szczególne znaczenie, zwłaszcza, jeśli weźmie się pod uwagę obecną sytuacją prawną i ekonomiczną na rynku rolnym – dodaje.

Partnerstwo z Wydziałem Ekonomiczno-Społecznym to drugi etap współpracy pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu a IDFS Sp. z o.o. Na przełomie 2015/2016 r. spółka podpisała umowę partnerską z Centrum Innowacji i Transferu Technologii, w ramach której następuje wzajemny transfer wiedzy i doświadczeń.

Advertisement AdvertisementAdvertisement
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.