Co piąty przedsiębiorca oczekuje ulg inwestycyjnych

Co piąty przedsiębiorca oczekuje ulg inwestycyjnych
Ministerstwo Rozwoju zadeklarowało ostatnio wprowadzenie przez rząd ulg inwestycyjnych dla przedsiębiorców, którzy będą wdrażać w swych firmach innowacje. Na takie rozwiązanie, jak pokazuje raport EFL „Innowacje w MŚP. Pod lupą”, czeka co piąty polski przedsiębiorca działający w sektorze MŚP.
Polscy przedsiębiorcy z sektora MŚP, zapytani o to, co najbardziej pomogłoby im w przekształceniu ich biznesu w przedsięwzięcie bardziej innowacyjne, na czwartym miejscu wymienili ulgi podatkowe i zachęty fiskalne. Na wyższych miejscach znalazły się takie czynniki jak stały popyt na ich produkty i usługi, duża konkurencja, która wymusza wykorzystanie innowacyjności jako przewagi nad innymi firmami i determinacja kierownictwa firmy. W tych trzech przypadkach rząd bezpośrednio nie ma możliwości interweniować, więc ulgi inwestycyjne są pierwszym z listy czynników podanych przez samych przedsiębiorców, na który władza ma realny i bezpośredni wpływ.
Jak pokazuje raport EFL, to właśnie brak środków finansowych najczęściej blokuje wdrażanie innowacji. Ci sami respondenci zapytani, co najbardziej hamuje wdrażanie innowacji w firmie na drugim miejscu listy czynników umieścili wysokie koszty prowadzenia firmy, na trzecim – niewielkie zasoby finansowe własne firmy, które można by przeznaczyć na innowacje, na piątym zaś – wysoki koszt zewnętrznych środków finansowania innowacji. Są to trzy czynniki dotyczące tak naprawdę jednego problemu: finansów firmy.
– Gdyby zachęt podatkowych było więcej, to więcej firm decydowałoby się na wprowadzanie innowacji – twierdzi Jarosław Kępa, prezes CIMAT Sp. z o.o., jeden z badanych na potrzeby raportu EFL. – W przedsiębiorstwach zawsze pieniądz jest czynnikiem decydującym. Wiadomo, że my nie jesteśmy fundacjami, jesteśmy firmami produkującymi, które muszą generować zysk, później dzielony na dywidendę – i tak dalej. Z tego jesteśmy rozliczani. Prowadzenie działu rozwojowego również wiąże się z tym, że ma on w przyszłości pracować na ten zysk. Jeżeli jest jakakolwiek forma pomocy, czy to dotacji unijnych, czy zwolnień podatkowych, na pewno działa motywująco na zarządy.
Jak widać, nie samymi ulgami podatkowymi polscy przedsiębiorcy chcą zwiększyć swoją innowacyjność. Są oni raczej ukierunkowani na poprawę ogólnego klimatu i warunków prawnych dla firm decydujących się na inwestowanie w innowacje. Uważają, że pozytywny efekt przyniosłyby większe szanse na bezzwrotne dotacje na innowacje (uważa tak 32,2 proc. ankietowanych) oraz zmiana przepisów prawnych na bardziej przyjazne firmom innowacyjnym (twierdzi tak 30,1 proc. ankietowanych). Przydałoby się także zwiększenie dostępności zewnętrznych źródeł finansowania. Reasumujac: każde rozwiązanie, które pozwoli przedsiębiorcy zredukować koszty wdrożenia innowacji, będzie przez niego mile widziane.

Advertisement AdvertisementAdvertisement
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.