Chwasty w zbożach

Chwasty w zbożach ozimych – jak je zwalczać w sezonie wiosennym

Ochrona herbicydowa jest konieczna dla zrównoważonego wzrostu upraw i osiągnięcia wysokich plonów. Szczególnie istotny jest wiosenny zabieg odchwaszczania zbóż ozimych. Dowiedz się, jakie herbicydy do zwalczania chwastów są skuteczne.

Wiosenny zabieg herbicydowy w zbożach ozimych – dlaczego warto?

Chwasty w zbożach ozimych zwalcza się już jesienią. Jednak w ostatnich latach nie zawsze jest to możliwe. Zeszłoroczne warunki pogodowe w okresie jesiennym były niesprzyjające w wielu rejonach Polski. Intensywne i częste opady deszczu oraz długo utrzymująca się wilgotność gleby utrudniały siewy oraz przeprowadzenie odchwaszczania. Nawet jeżeli zabiegi zostały wykonane, to herbicydy były wypłukiwane z ziemi, co znacznie osłabiło skuteczność ich działania.

Pogoda natomiast sprzyjała rozwojowi chwastów, które mają niewielkie wymagania termiczne dla wschodów. Dodatnie temperatury panujące właściwe aż do stycznia spowodowały, że na niechronionych uprawach rozwijały się one intensywnie i osiągnęły zaawansowane stadia rozwoju. Dlatego wiosenna aplikacja środków chwastobójczych jest konieczna, nawet jeżeli oprysk był wykonany jesienią.

Trzeba też pamiętać, że zboża ozime są bardziej narażone na zachwaszczenie niż formy jare. Wynika to z powolnego tempa wzrostu w początkowych fazach rozwojowych oraz minimalnie wyższej temperatury potrzebnej do wznowienia wegetacji w okresie wiosennym (w porównaniu do chwastów).

Aplikacja preparatów chwastobójczych w okresie wiosennym

Środki chwastobójcze stanowią skuteczną metodę regulacji zachwaszczenia w zbożach ozimych. Aplikacja herbicydów powinna być wykonana po wznowieniu wiosennej wegetacji, czyli w fazie krzewienia lub najpóźniej na początku strzelania w źdźbło.

Wiosenny zabieg herbicydowy zapewnia optymalne warunki do rozwoju roślin uprawnych. Zboża ozime nie muszą konkurować z chwastami. Zyskują lepszy dostęp do składników odżywczych, wody czy światła słonecznego, co w konsekwencji daje lepszej jakości plony.

Do wiosennego odchwaszczania należy wybrać herbicydy pod kątem wrażliwości konkretnych chwastów na substancje aktywne zawarte w składzie. Odpowiedni termin aplikacji oraz rodzaj preparatu wpływają na wysoką skuteczność zabiegów herbicydowych.

Chwasty w zbożach ozimych – jakie herbicydy zastosować wiosną?

Skuteczne odchwaszczanie zbóż ozimych gwarantują środki ochrony roślin firmy ProAgri. Herbicydy selektywne o działaniu układowym, takie jak BluSky 500 WG oraz SunLight 50 SC zwalczają najbardziej uciążliwe gatunki chwastów poprzez wpływ na ich procesy życiowe i w efekcie zahamowanie rozwoju.

BluSky 500 WG to herbicyd zbożowy, który skutecznie zwalcza: samosiewy rzepaku, chwasty rumianowate, fiołek polny, jasnotę różową, tasznik pospolity i tobołki polne. Zawiera 2 substancje czynne o działaniu systemicznym – metsulfuron metylu oraz tribenuron metylu, które przenikają przez liście chwastów (w mniejszym stopniu przez korzenie) do wnętrza i wraz z sokiem rozprzestrzeniają się po wszystkich częściach rośliny, wstrzymując dalszy wzrost i prowadzą do zamierania.

Środek BlueSky 500 WG stosuje się w fazie 2-6 liści chwastów. Jednak, jak wynika z praktyki, można zaobserwować efekt działania nawet w przypadku znacznie starszych roślin, które przekraczają fazę 10 liści. Zamieranie chwastów następuje w przeciągu 4 tygodni po aplikacji. Niemniej w przypadku wielu gatunków roślin pierwsze symptomy w postaci zmiany zabarwienia, można zauważyć już kilka godzin po oprysku.

Herbicyd SunLight 50 SC stosuje się do zwalczania: przytulii czepnej, maku polnego, rdestu powojowatego, gwiazdnicy pospolitej i tasznika pospolitego. W składzie preparatu znajduje się florasulam, czyli substancja czynna, która jest pobierana głównie przez liście chwastów. W wyniku szybkiego przemieszczania się w całej roślinie, dociera nawet do korzeni, przez co blokuje pobór wody z gleby.

SunLight 50 SC stosuje się w fazie 2-6 liści chwastów, ale efekt chwastobójczy jest obserwowany nawet w fazie 10 liści (zwłaszcza maruna, rumiany i rumianki oraz przytulia). Pierwsze objawy działania herbicydu widoczne są najczęściej po 7 dniach w postaci chlorozy górnych stożków wzrostu rośliny, czyli przebarwień, którym towarzyszą deformacje liści. Następnie dochodzi do nekrozy, czyli obumarcia tkanek roślinnych.

Mieszanina środków chwastobójczych dla szerokiej ochrony herbicydowej

Skuteczność i jakość zwalczania uciążliwych chwastów zwiększa się poprzez zastosowanie kombinacji preparatów SunLight 50 SC i BluSky 500 WG. Mieszanina zbiornikowa uzupełnia się w działaniu i daje o wiele lepsze efekty zwalczania chwastów dwuliściennych, niż w przypadku aplikacji pojedynczej.

Kombinacja średniej wrażliwości 2 substancji pozwala uzyskać pełną wrażliwość chwastów na herbicydy.

Kolejnym skutkiem może być tzw. synergizm, czyli wrażliwość, której nie zaobserwowano wcześniej przy stosowaniu środków osobno. Efektem działania mieszaniny jest też skuteczność reprezentowana przez jeden składnik stosowany w takiej samej dawce pojedynczo, jak i w kombinacji.

Środki ochrony roślin BlueSky 500 WG i SunLight 50 SC zwalczają chwasty szybko i skutecznie. Ich kombinacja pozwala osiągnąć jeszcze lepszą wydajność, co przekłada się na uzyskanie wysokich i dobrej jakości plonów.

Advertisement AdvertisementAdvertisement
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.