Plany centralizacji zarządzania regionalnymi programami operacyjnymi.

Resort rozwoju zaprzecza, że RPO trafią do wojewodów

Istnieje prawdopodobieństwo, że zarządzanie regionalnymi programami operacyjnymi zostanie przekazane wojewodom – wskazywali w czwartek w Brukseli polscy samorządowcy. Ministerstwo Rozwoju zaprzeczyło.

W trakcie czwartkowego posiedzenia Europejskiego Komitetu Regionów (KR), w którym uczestniczyła komisarz ds. polityki regionalnej Corina Cretu, marszałek wielkopolski Marek Woźniak zaapelował o utrzymanie w Polsce dotychczasowego modelu wdrażania funduszy unijnych, w którym część środków dzielona jest z poziomu samorządów województw.

„Mamy uzasadnione obawy, żeby stwierdzić, że być może polski rząd wystąpi o renegocjacje umowy partnerstwa i programów regionalnych w taki sposób, aby odebrać władzę w tym zakresie organom samorządowym i przenieść ją na funkcjonariuszy rządowych” – powiedział Woźniak. Dodał, że byłoby to całkowitym zaprzeczeniem dotychczasowego modelu.

Jak podkreślił Woźniak, który jest przewodniczącym polskiej delegacji do KR-u, samorządowcy obawiają się, że „wdrażanie funduszy polityki spójności może zdominować obowiązujący dzisiaj w Polsce model państwa silnie scentralizowanego, z dominującą władzą wykonawczą”.

„Dlatego chciałbym zaapelować o zachowanie modelu zdecentralizowanego, który wpisuje się w upodmiotowienie władz regionalnych (…), apeluję, abyśmy zachowali ten nasz wspólny europejski dorobek, wspólny europejski sukces” – powiedział marszałek.
Jak podkreśliła komisarz ds. polityki regionalnej Corina Cretu, wdrażanie funduszy unijnych wymaga stabilizacji i gwarancji ciągłości.

„Nie mieszamy się w sprawy wewnętrzne, w organizację państwa członkowskiego, ale jasne jest, że zarzadzanie funduszami wymaga ekspertów (…). Bardzo ważne jest to zwłaszcza w Polsce, która ma bogate doświadczenie w tym zakresie zebrane w ciągu ostatnich lat” – powiedziała Cretu.
Jak zaznaczyła unijna komisarz, spotkanie z przedstawicielami polskiego rządu, z którymi rozmawiała o nowym okresie programowania, zrobiło na niej bardzo dobre wrażenie i przy najbliższej okazji chętnie ponownie zagości w Polsce.

Ministerstwo Rozwoju, zapytane o plany centralizacji zarządzania regionalnymi programami operacyjnymi, zaprzeczyło, jakoby rozważano zmiany w tym zakresie.

„W Ministerstwie Rozwoju nie są prowadzone żadne prace, których celem miałyby być zmiany w systemie zarządzania regionalnymi programami operacyjnymi. Funkcje Instytucji Zarządzających RPO pełnią zarządy poszczególnych województw” – podkreślono w stanowisku resortu przesłanym Serwisowi Samorządowemu PAP.

W latach 2014-2020 samorządy województw w ramach regionalnych programów operacyjnych będą dysponowały kwotą ponad 31 mld EUR. To niemal 40% całej puli dla Polski w obecnym rozdaniu funduszy unijnych.

Źródło:Centrum Prasowe PAP

AdvertisementAdvertisementAdvertisement
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.