Intensywne żywienie świń

Intensywne żywienie świń – na czym polega?

Czy intensywne żywienie świń może stać się odpowiedzią na ostatnie problemy, z jakimi przychodzi mierzyć się hodowcom trzody chlewnej? Od lat bowiem borykają się oni ze spadkiem opłacalności swoich działalności. Pandemia spowodowała przerwanie łańcuchów dostaw, a wciąż pogłębiający się kryzys gospodarczy prowadzi do intensywnego wzrostu cen. Jak zatem obniżyć koszty żywienia trzody chlewnej?

Tradycyjny chów trzody chlewnej zakłada odsadzenie młodych od matki w okolicach 3-4 tygodnia. Intensywne żywienie świń skraca ten okres nawet do 7 dni, dlatego niezwykle ważne jest zapewnienie odsadzonym prosiętom optymalnych warunków. Co to oznacza? Zwierzęta muszą mieć zagwarantowane właściwe środowisko, odpowiednią wilgotność oraz temperaturę otoczenia (najczęściej niezbędne jest dogrzewanie kojców) i czystą ściółkę. Jak wiadomo, u prosiąt nierzadko zdarzają się biegunki, dlatego tym ważniejsze jest częste sprzątanie kojców. To właśnie w tym czasie świnie nabywają predyspozycje do pobierania zwiększonej ilości paszy na późniejszych etapach tuczu, a powyższe czynniki są kluczowe w osiągnięciu zamierzonego efektu.

Kiedy i jak rozpocząć intensywne żywienie świń?

Przez pierwszy tydzień, kiedy prosięta pozostają przy matce, są one żywione wyłącznie jej mlekiem. Proces intensywnego żywienia rozpoczyna się po odsadzeniu. W pierwszym etapie podajemy mieszanki pasz o wysokiej strawności (skrobia po obróbce termicznej, serwatka, mleko w proszku). Pokarm powinien mieć postać paszy granulowanej, najlepiej z dodatkiem składników smakowo-zapachowych, zachęcających prosięta do pobierania większej ilości paszy. Musi też wykazywać się wzmożoną przyswajalnością, dzięki czemu będziemy mogli zaobserwować u prosiąt szybki przyrost. Już na tym etapie konieczne jest wzbogacanie pokarmu o prebiotyki i probiotyki dla prawidłowego rozwoju mikroflory jelitowej i stymulowania układu odpornościowego.

<alt> Intensywne żywienie świń

O czym jeszcze pamiętać?

Prosięta powinny mieć stały dostęp do świeżej paszy i wody podawanej w odpowiedniej temperaturze. Pozostałości pokarmu powinny być na bieżąco usuwane i zastępowane świeżą paszą, a koryta oczyszczane. Świnie chętniej pobierać będą świeżo podany pokarm, niż ten który w korycie leży od kilku godzin – dlatego lepiej jest podawać mniejsze porcje, a częściej. Dawki powinny jednak zwierać duże ilości składników odżywczych.

Dawkowanie i składniki odżywcze

Dawkowanie pokarmu przy intensywnym żywieniu świń bazuje na masie zwierząt i przyrostach dobowych. I tak na przykład młode o masie 5 kg i przyrostach dobowych 300 g muszą pobierać 5,3 megadżuli energii metabolicznej, prosięta o masie 10 kg i przyrostach dobowych 500 g – 9,1 MJ EM, a zwierzęta o masie 15 kg i przyrostach dobowych 600 g – 11,8 MJ EM itd.

Jednocześnie niezbędne jest dostarczenie prosiętom właściwej ilości składników odżywczych, a więc białka i aminokwasów oraz lizyny. Ilość białka i aminokwasów zależna będzie od zapotrzebowania energetycznego, natomiast ilość lizyny powinna być dostosowana proporcjonalnie do intensywności żywienia.

Advertisement AdvertisementAdvertisement
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.