Jak rozpocząć walkę z chwastami? CHWASTOX – korzyści ze stosowania

Jak rozpocząć walkę z chwastami? CHWASTOX – korzyści ze stosowania

Jak rozpocząć walkę z chwastami?Zima już za nami. Do życia budzi się roślinność, a z nią, niestety, także i chwasty. Aspektem szczególnie ważnym jest szybka eliminacja chwastów. Celem jest ochrona potencjału plonotwórczego uprawy, a więc eliminacja konkurencji o wodę, światło i składniki pokarmowe. Zabieg powinien być wykonany możliwie szybko po wznowieniu wegetacji, jeśli zostanie osiągnięta średnia temperatura ok. 100C.

Jak rozpocząć walkę z chwastami? Znanym od pokoleń, najpopularniejszym produktem ochrony roślin w Polsce jest CHWASTOX firmy CIECH Sarzyna. Spośród całej rodziny herbicydów z serii CHWASTOX, na wiosnę szczególnie warto zwrócić uwagę na CHWASTOX Turbo 340 SL.

Skład produktu to połącznie dwóch substancji aktywnych z grupy regulatorów wzrostu dikamby i MCPA. Substancje uzupełniają się wzajemnie, co zapewnia bardzo szerokie spektrum zwalczanych chwastów dwuliściennych przy jednoczesnej selektywności dla rośliny uprawnej.

CHWASTOX Turbo 340 SL pobierany jest przez liście rosnących chwastów. Efekty działania środka w sprzyjających warunkach atmosferycznych widoczne są już Jak rozpocząć walkę z chwastami? następnego dnia. Przejawiają się one w postaci deformacji liści i łodygi chwastów oraz szybkiego zahamowania ich wzrostu. Już po kliku dniach od wykonania zabiegu chwasty zaczynają „skręcać się” i zasychają.

Szybkość i skuteczność działania jest bardzo ważną cechą produktu CHWASTOX Turbo 340 SL, ponieważ efektywnie ogranicza konkurencyjność chwastu w stosunku do rośliny uprawnej. W momencie zahamowania wzrostu chwasty ograniczają pobieranie składników pokarmowych, dzięki czemu są one dostępne dla rośliny uprawnej. Po zastosowaniu środka CHWASTOX Turbo 340 SL zostaną zwalczone wszystkie uciążliwe chwasty zbóż ozimych – przytulia czepna, komosa biała, mak polny, chaber bławatek, rdest powojowaty, rumian polny i maruna bezwonna.

Jak rozpocząć walkę z chwastami?Produkt najskuteczniej zwalcza chwasty znajdujące się we wczesnych fazach rozwojowych – od fazy siewki do 9 liści lub 9 okółków w przypadku przytuli czepnej. CHWASTOX Turbo 340 SL posiada rejestrację we wszystkich głównych gatunkach zbóż ozimych i jarych, to jest w pszenicy, pszenżycie, jęczmieniu, życie oraz w owsie. W oziminach można go stosować w dawce 2,5 l/ha. Natomiast w zbożach jarych zalecana dawka to 2,0 l/ha CHWASTOX Turbo 340 SL. Zarówno w zbożach ozimych, jak i jarych zabieg herbicydowy należy wykonać od fazy początku krzewienia do jej fazy końcowej (BBCH 21-29).

CHWASTOX Turbo 340 SL znajduje zastosowanie jako pierwszy wybór w odchwaszczaniu zbóż ozimych i jarych lub jako produkt, który koryguje zabieg jesienny w którym były wykorzystane inne rozwiązania herbicydowe. CHWASTOX Turbo 340 SL nie stwarza zagrożenia dla upraw następczych.

Przeczytaj także artykuł: Finał Wielkiej Loterii

Jak rozpocząć walkę z chwastami?

Advertisement AdvertisementAdvertisement
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.