Konkurs wiedzy o ergonomii i bezpieczeństwie pracy w rolnictwie

Warszawa, 22 kwietnia 2016 r. – 21 kwietnia ogłoszono laureatów VII ogólnopolskiego konkursu wiedzy o ergonomii i bezpieczeństwie pracy w rolnictwie. Pięciu najlepszych uczestników otrzymało miesięczne stypendium naukowe oraz indeksy SGGW
w Warszawie. W tym roku w konkursie wzięło udział ponad 2500 uczniów średnich szkół ponadgimnazjalnych o profilu rolniczym i leśnym.

Organizatorami konkursu są Wydział Inżynierii Produkcji SGGW w Warszawie, redakcja miesięcznika ogólnopolskiego „AGROmechanika – Technika w gospodarstwie”, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Wszyscy uczestnicy konkursu musieli wykazać się wyjątkową wiedzą w zakresie bhp
i ergonomii pracy w rolnictwie oraz praktyczną umiejętnością jej zastosowania, która daleko wykracza poza ramy programów nauczania. Konkurs składa się z dwóch etapów. Zwycięzca szkolnego etapu przechodzi do finału krajowego, do którego w tym roku przystąpiło prawie 150 uczniów. Spośród tej grupy, pięciu uczestników, którzy uzyskali najlepszy wynik otrzymało roczne stypendium naukowe od firmy Bayer, która jest głównym sponsorem konkursu. Zwycięzca otrzymał 500 zł miesięcznie, a kolejnych
4 laureatów po 300 zł miesięcznie. Wszystkim uczestnikom wręczone zostały dyplomy
i drobne upominki.
– Praca rolnika to bardzo odpowiedzialne zajęcie, ponieważ ma bezpośrednie przełożenie na bezpieczeństwo i jakość wytwarzanej żywności jak i również na bioróżnorodność oraz ochronę środowiska naturalnego. Przyszłość rolnictwa jest kwestią niezwykle istotną dla wszystkich konsumentów. Firma Bayer w ramach akcji „Grunt to bezpieczeństwo” od lat prowadzi kompleksową edukację rolników w zakresie właściwego stosowania środków ochrony roślin oraz bezpieczeństwa pracy w gospodarstwie rolnym. Bardzo nas cieszy wysoki poziom wiedzy i zaangażowanie młodych, bo jako przyszli rolnicy będą mieli świadomość jak dbać i stosować na co dzień zasady bezpieczeństwa w swojej pracy. – mówi Dorota Kasza, odpowiedzialna za komunikację działu CropScience w firmie Bayer Sp. z o.o.

W konkursie nagrodzono również nauczycieli-opiekunów merytorycznych laureatów.
W uznaniu za ich pedagogiczne osiągnięcia i promowanie w ich szkołach wiedzy o dobrej praktyce rolniczej otrzymali listy gratulacyjne oraz nagrody pieniężne, przyznawane przez Prezesa KRUS. Nauczyciele mieli również możliwość wysłuchania specjalnego wykładu dotyczącego znaczenia gleby dla wyżywienia świata oraz ochrony bioróżnorodności.
Wśród partnerów konkursu znalazła się również firma 3M Poland – producent materiałów do ochrony indywidualnej dla rolników.

– Zawód rolnika jest w sposób szczególny narażony na różnego rodzaju zagrożenia, Potwierdzają to nie tylko statystyki KRUS-u i prawie 40 tys. wypadków z udziałem tej grupy zawodowej w latach 2014-2015, ale przede wszystkim opinie samych rolników. Potrzebę edukacji w zakresie zagrożeń i sposobów ich ograniczania widać także wśród uczniów szkół rolniczych. Cieszymy się, że tak wielu przyszłych młodych rolników wzięło udział w tym konkursie, wykazując ogromną wiedzę i zrozumienie tematu bezpieczeństwa pracy w tym sektorze – powiedziała Bogumiła Styś, z Działu Bezpieczeństwa Pracy 3M Poland, producenta środków ochrony indywidualnej m.in. dla rolników i organizatora kampanii edukacyjnej dla tego sektora – Akademia Rolnika.
Zwycięzcami konkursu w 2016 r. zostali:
I miejsce (i 41 punktów) – Tomasz Rafałek z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Widzewie – nauczyciel Zbigniew Ratuszny
II miejsce (i 41 punktów) – Zbigniew Wierzba z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nakle Śląskim – nauczyciel Robert Kożuch
III miejsce (i 40 pkt) – Marek Bensz z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
w Bogdańczowicach – nauczyciel Sławomir Andrzejewski
IV miejsce (i 40 pkt) – Jakub Kowalewski z Zespołu Szkół Mechanizacji Rolnictwa im. Bohaterów Walk nad Bzurą w Piątku – nauczyciel Daniel Gorący
V miejsce (i 39 pkt) – Radosław Woźniak z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu – nauczyciel Tomasz Jarębski

Advertisement AdvertisementAdvertisement
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.