Na zachodzie i południu kraju miejscami żniwa są już zakończone.

Żniwa trwają jeszcze na północy i wschodzie polski. Słoneczna, ciepła i sucha pogoda sprzyja pracom. Plon nie jest zły, ponieważ udało się uniknąć widma suszy.

Zbóż będzie o 11% więcej niż przed rokiem, a i ich  jakość jest na bardzo wysokim poziomie. Na lepsze plonowanie, oprócz pogody, ma też wpływ odpowiednie gospodarowanie oraz stosowanie dedykowanych do lokalnych warunków odmian zbóż. Wszystko to sprawia, że można liczyć na lepsze zbiory.

Warto zwrócić szczególną uwagę na fakt, że należy stosować kwalifikowany materiał siewny, który daje gwarancję lepszego plonu. Jeżeli chodzi o zboża, na pewno lepiej sypią oziminy. Bardzo dobre plony w tym roku oddał rzepak. Zboża jare, które zdecydowanie gorzej znoszą suszę plonowały odrobinę gorzej, ale ogólnie plony są zadowalające. Dobre plony dają satysfakcję, jednak niezadowolenie rolników wynika przede wszystkim z oferowanych w skupach cen.

Produkcja jest coraz mniej opłacalna, środki ochrony roślin oraz nawozy są coraz droższe, a ceny płodów rolnych są coraz niższe. Na razie wg Izby Zbożowo-Paszowej nie ma na rynku zbyt dużo nowego ziarna. Ceny zbóż są niskie, dlatego fachowcy radzą, aby zboże przechować do jesieni. Eksport zbóż jest na razie niewielki. Izba Zbożowo-Paszowa szacuje, że wzrośnie we wrześniu, a cena polskiego ziarna jest konkurencyjna w porównaniu z innymi krajami.

Źródło: AgroBiznes

Advertisement AdvertisementAdvertisement
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.