Rzepak - jedna odmiana – kolejne dwa Rekordy Polski

Rzepak – jedna odmiana – kolejne dwa Rekordy Polski

Drugi rok rozgrywek Ligi Mistrzów Plonowania ukazuje potencjał plonowania drzemiący między innymi w uprawach konkretnych odmian jęczmienia, żyta, pszenżyta, pszenicy i rzepaku.

Rzepak jednej odmiany przyniósł dwa kolejne rekordy plonu w Polsce z jednego hektara. Praktycznie z dnia na dzień ustanawiane są nowe rekordy województw w roku 2023 na największe plony z hektara. Pobijane są także dotychczasowe Rekordy Polski plonów z hektara pszenicy ozimej oraz rzepaku, w uprawach którego sytuacja wygląda w ramach rozgrywek Ligi najdynamiczniej.

Początek sierpnia przyniósł, aż dwie rekordowe wartości plonów na poziomie Rekordu Polski w zbiorze rzepaku z hektara – po jednej z województw kujawsko-pomorskiego oraz świętokrzyskiego. Rekordowym próbom towarzyszyli przedstawiciele Kancelarii Rekordów i Certyfikacji.

<alt> Rzepak - jedna odmiana – kolejne dwa Rekordy Polski

Łącznie w 2023 roku, aż trzykrotnie pobijany był Rekord Polski na największy plon rzepaku ozimego z 1 ha:

– 28.07.2023 w Gospodarstwie Rolnym Bystrze – plonem 6,590 t/ha (pomorskie) – odmiana LG Auckland

– 04.08.2023 w Gospodarstwie Rolnym pana Mirosława Biernackiego – plonem 6,621 t/ha (kujawsko-pomorskie) – odmiana LG Auckland

– 07.08.2023 w Gospodarstwie Rolnym pana Tomasza Góry – plonem 6,625 t/ha (świętokrzyskie) – odmiana LG Auckland

W gospodarstwach uczestniczących w rozgrywkach Ligi Mistrzów Plonowania ustanawiających rekordowe plony stosowana była w zakresie ochrony i nawożenia technologia oparta o nasze flagowe produkty zarówno chemiczne, jak i biologiczne rekomendowane bezpośrednio przez agronomów PROCAM.

<alt> Rzepak - jedna odmiana – kolejne dwa Rekordy Polski

Warto wspomnieć, że LG Auckland to odmiana, która potwierdza swoją niezwykłość najwyższymi wynikami w plonowaniu, bardzo wysoką zimotrwałością i kompletem wrodzonych genetycznie odporności, takich jak odporność na wirusa żółtaczki rzepy, suchą zgniliznę kapustnych oraz na pękanie łuszczyn i osypywanie nasion. Bardzo wysoka tolerancja polowa na cylindrosporiozę i werticiliozę, dodatkowo zwiększa wydajność w warunkach intensywnej produkcji i w czasach rosnących zagrożeń fitosanitarnych w uprawie rzepaku.

Warto wspomnieć, że LG Auckland to:

– najwyżej plonująca odmiana w doświadczeniach rejestrowych COBORU w latach 2020-2022 = 117% plonu wzorca, ze średnim plonem z 3 lat doświadczeń 54,3 dt/ha.

– najwyżej plonująca odmiana wśród nowo zarejestrowanych w Polsce w 2022 r.

– odmiana najmniej zasiedlona przez werticiliozę wśród nowo zarejestrowanych w Polsce w 2022 r.

Rozgrywki można śledzić na stronie internetowej www.ligamistrzowplonowania.pl .

<alt> Rzepak - jedna odmiana – kolejne dwa Rekordy Polski

Przeczytaj także artykuł: Dni Pola firmy PROCAM w 2023 roku zakończone pelnym sukcesem

Rzepak - jedna odmiana – kolejne dwa Rekordy Polski

na fot.: Paweł Góra i Tomasz Góra rekord rzepak 6625 kg ha

Advertisement
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.