Ślimax Agro 3 GB chroni uprawy rolnicze przed ślimakami

Ślimaki atakują podziemne jak i nadziemne części roślin. W liściach wyżerają nieregularne lub podłużne, poszarpane otwory, a na częściach podziemnych płytkie wyżerki.
Objawy żerowania ślimaków podobne są często do uszkodzeń czynionych przez larwy rolnic. W przypadku ślimaków, w miejscach żeru znajduje się zaschnięty, błyszczący śluz.
Ślimaki są szkodnikami roślin rolniczych, warzywnych, ozdobnych, truskawek, upraw pod osłonami i w pieczarkarniach.
Zwierzęta te są aktywne od wczesnej wiosny do późnej jesieni. Optymalna temperatura rozwoju wynosi od 12 do 180C. Największe szkody powodują w wilgotnym środowisku, na zwięzłych, lekko zasadowych glebach.
Najbardziej aktywne są w godzinach nocnych oraz w wilgotne i pochmurne dni.
Podstawowym zabiegiem ochrony przed ślimakami jest osuszanie zbyt wilgotnych stanowisk, niszczenie chwastów, wykaszanie traw w sąsiedztwie upraw w rowach i na miedzach. Usuwanie resztek pożniwnych, kamieni, i innych przedmiotów leżących na ziemi, stanowiących kryjówki w okresach dla ślimaków niekorzystnych.
W wypadku większego zagrożenia zaleca się przeprowadzenie chemicznego zwalczania.
Wysoką skuteczność w ochronie przed ślimakami wykazuje innowacyjny preparat Ślimax Agro 3 GB.
Jest to środek ślimakobójczy w formie przynęty granulowanej, przeznaczony do zwalczania ślimaków w rzepaku, w zbożach ozimych i jarych oraz w ziemniakach.
Ślimax Agro 3 GB to preparat o działaniu żołądkowym i kontaktowym zawiera 3% metaldehydu.
Udoskonalona, nowa formulacja Ślimaxu GB zawiera precyzyjny, jednolity rozmiar granulek, umożliwiający bardziej równomierny wysiew. Obniżenie składnika czynnego z 4 do 3% wpływa na zwiększenie atrakcyjności preparatu dla ślimaków, który jest chętniej przez nie zjadany.
Zawartość niezwykle gorzkiej substancji Bitreksu zapobiega przypadkowemu spożyciu przez człowieka.
Dzięki maksymalnej odporności na wymywanie i deszcz składnika czynnego, udoskonalony Ślimax Agro 3 GB jest mniej szkodliwy dla środowiska. Środek jest jednak niebezpieczny dla psów i innych zwierząt. W razie przypadkowego spożycia przez nie preparatu, należy się skontaktować z lekarzem weterynarii.
Środek wabi ślimaki i jest przez nie chętnie zjadany.
Mechanizm działania preparatu polega na odwodnieniu ciała ślimaków prowadząc do ich zamierania.
W okresie wczesnojesiennym, najsilniej są atakowane przez ślimaki rzepak i pszenica ozime.
W ochronie rzepaku, preparat należy stosować po wystąpieniu pierwszych szkód spowodowanych przez ślimaki, po wschodach, do fazy rozwoju pędów bocznych. W ochronie pszenicy stosować po zaobserwowaniu pierwszych szkód, po wschodach, do fazy krzewienia. Ślimax Agro 3 GB zwalcza wszystkie gatunki ślimaków.
Najlepszy efekt zwalczania ślimaków uzyskuje się stosując moluskocyd w godzinach popołudniowych lub wieczornych. Ślimax Agro 3 GB przeznaczony jest do stosowania przez użytkowników profesjonalnych przy użyciu ręcznych i mechanicznych aplikatorów do granulatów.
Przed zastosowaniem preparatu należy uważnie przeczytać instrukcję jego stosowania umieszczoną na opakowaniu i ściśle przestrzegać podanych tam zaleceń, dotyczących chronionych gatunków roślin, terminów zabiegów, dawek środka i bezpieczeństwa stosowania. W razie przypadkowego rozsypania preparatu podczas stosowania, należy go zebrać i usunąć z pola. Nie zostawiać na polu pustych opakowań.

Jan Narkiewicz-Jodko
prof. dr nauk rolniczych
i dr hab. nauk przyrodniczych
Instytut Ogrodnictwa
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
tel. 46 833 28 22 kom. 605 568 653
e-mail: jan.narkiewiczjodko@neostrada.pl

Advertisement AdvertisementAdvertisement
1 reply

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.