Szkody łowieckie

Szkody łowieckie. Rolniku, możesz uzyskać za nie odszkodowanie!

Jeśli jesteś rolnikiem zapewne wielokrotnie spotkałeś się ze zniszczeniami upraw i płodów rolnych wyrządzonych przez dzikie zwierzęta. Jeśli nie przytrafiło się to akurat Tobie, to na pewno słyszałeś o tym od innych rolników z Twojej okolicy. Dzierżawca bądź zarządca obwodu łowieckiego jest zobowiązany wypłacić Ci odszkodowanie za poniesione przez Ciebie straty.

Rolnicy i myśliwi. Jakie mają stosunki?

Bywa, że stosunki między rolnikami a myśliwymi są dość skomplikowane. Rolnicy za zniszczone szkody często obwiniają myśliwych. Uważają, że ilość zwierzyny leśnej jest zbyt duża. Myśliwi tłumaczą się, że nie mogą odstrzeliwać dowolnej liczby zwierząt. Robią to zgodnie z planami odstrzałów. Praca myśliwego jest bardzo różnorodna, a jej intensywność zależy również od pory roku. Żeby oddać celny strzał do celu ruchomego, myśliwy musi być niezwykle skupiony. Aby nauczyć się oddawać celne strzały można skorzystać z dwójnoga – https://www.pcphunters.com/134-dwojnogi. Dzięki regulacji dwójnóg bez problemu można dostosować do swoich potrzeb. Regulacja długości nóg jest szybka i bezproblemowa, a urządzenie lekkie i kompaktowe.

Odstrzeliwanie zwierząt budzi sporo emocji. Jest wielu przeciwników tego rodzaju praktyk, ale istnieje także duże grono zwolenników. Są wśród nich osoby, którym zwierzyna wyrządza dużo szkód. Wśród tej grupy są także rolnicy. Z drugiej strony odstrzeliwanie zwierzyny może wiązać się z dramatycznymi skutkami dla przyrody. Co więcej, zwierzęta przestraszone strzałami z broni coraz częściej uciekają do miast. Nikogo nie dziwi już widok dzików w centrach miast czy w okolicy blokowisk. Na szczęście, poszkodowani przez zwierzynę rolnicy mają szansę na uzyskanie odszkodowania. Warto skorzystać z tej możliwości! Wystarczy wypełnić nieskomplikowany wniosek.

Jak wyglądają oględziny szkód wyrządzonych przez dziką zwierzynę?

Zanim dojdzie do oględzin, każdy rolnik musi złożyć stosowny wniosek, na którym muszą znaleźć się podstawowe dane rolnika. Należy wskazać także miejsce zniszczeń i rodzaj wyrządzonej szkody. Po złożeniu wniosku czas na oględziny, podczas których ustala się m.in. jakie zwierzę wyrządziło szkodę i jaki jest rodzaj szkody, a także jaka część upraw została uszkodzona przez zwierzynę. Warto skorzystać z takiego rozwiązania, zwłaszcza jeśli szkody są ogromne, a plony doszczętnie zniszczone. Niestety, trudno jest zapobiec tego rodzaju zniszczeniom. Dochodzi do nich głównie w nocy, kiedy to plony nie są przez nikogo monitorowane. Wyrządzone szkody mogą być naprawdę duże. Mogą wyrządzić je jelenie, sarny, dziki, łosie czy daniele. Nawet jeśli Twoje uprawy są ogrodzone, nie daje Ci do gwarancji bezpieczeństwa. Nawet w takim przypadku może dojść do zniszczeń. Zwierzyna leśna jest zwinna i przede wszystkim ciężka. Zniszczenie ogrodzenia nie stanowi dla nich żadnego problemu. Jeśli zauważysz, że Twoje plony zostały zdewastowane, koniecznie wypełnij stosowny wniosek. Odszkodowanie, chociażby w części pokryje poniesione przez Ciebie szkody. Jeśli nie zgadzasz się z wysokością przyznanego Ci odszkodowania, przysługuje Ci prawo do złożenia odwołania od decyzji.

Przeczytaj również artykuł: Zwierzyna leśna na Twoim polu

<alt> Szkody łowieckie

Advertisement AdvertisementAdvertisement
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.