Wsparcie dla polskiej wsi

Prezydent Andrzej Duda wskazuje na rolnictwo jako na potężny segment polskiej gospodarki, dlatego rząd chce w sposób szczególny je wspierać. Ministerstwo Rolnictwa podpisało POROZUMIENIE ROLNICZE z 160 organizacjami z branży rolniczej. Odbywają się rozmowy na palące rolników tematy, takie jak: susza, ASF, rynki rolne czy niskie ceny trzody chlewnej. Polski rząd chce w pozytywny sposób zmieniać polską wieś, tak aby wszystkim jej mieszkańcom żyło się dobrze i dostatnio. Minister Rolnictwa, Jan Krzysztof Ardanowski, zapewnia stabilizację cen płodów rolnych, dopłaty do paliwa, kompleksowe podejście do problemu suszy, inwestycje w nawodnienia, zatrzymanie degradacji gleb. Rolnicy będą chronieni przed nieuczciwymi praktykami w handlu. Polski rząd wspiera również Koła Gospodyń Wiejskich i Ochotnicze Straże Pożarne. Zwiększono budżet na gospodarkę wodno-ściekową poza granicami aglomeracji z 200 tys. do prawie 6 milionów złotych. Pieniądze można przeznaczyć na oczyszczalnię ścieków, kanalizację, wodociągi czy stacje uzdatniania wody.

Opracowała: Danuta Niedźwiecka

Fot: Danuta Niedźwiecka

Advertisement AdvertisementAdvertisement
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.