nawóz

Zrównoważony produkt na polskim rynku

W zmieniającym się nieustannie świecie musimy czerpać z tego, co jest dostępne oraz uzasadnione ekonomicznie i środowiskowo. Bazując na tych założeniach, opracowaliśmy i wdrożyliśmy do praktyki rolniczej linię produktów Fosfarm.

Świadomy wybór to najlepszy wybór

Zmniejszenie zużycia surowców nieodnawialnych m.in. ropy naftowej, gazu ziemnego czy surowców do produkcji nawozów to konieczność, o tym nie trzeba przekonywać nikogo. Dodatkowo, co szczególnie widzimy w ostatnich tygodniach, niebezpiecznie jest uzależnić się od jednego dostawcy jak również przenosić produkcję poza granice kraju czy UE. Utrzymanie produkcji w polskich rękach i praca w oparciu o sprawdzone źródła surowców, to klucz do sukcesu.

Technolodzy GA Fosfory od dłuższego czasu poszukiwali nowych źródeł surowców. Dzięki współpracy z polskimi firmami pozyskujemy surowce ze źródeł odnawialnych. To właśnie surowiec pochodzący z chemicznej obróbki materiału organicznego pochodzącego z gospodarki komunalnej jest głównym składnikiem nawozów linii Fosfarm. Dzięki temu możemy być producentem nawozu wieloskładnikowego opartego w znacznej mierze na surowcach odnawialnych pochodzących z naszego kraju.

Nowy produkt – Fosfarm 4-8-21

Odpowiadając na potrzeby polskiego rolnictwa, wprowadzamy do oferty GA Fosfory nowy produkt linii Fosfarm – kompleksowy nawóz wieloskładnikowy produkowany we współpracy z polskimi przedsiębiorstwami i zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, w tym gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ).

Fosfarm 4-8-21 zawiera obok pierwszorzędowych składników pokarmowych, również wapń, magnez, siarkę oraz mikroskładniki, tj. miedź i cynk. Zawarty w nawozie fosfor, a także wapń, magnez i mikroskładniki, w całości pochodzą z zasobów odnawialnych.

Zrównoważone gospodarowanie fosforem

Dbałość o wysoki stopień wykorzystania składników z nawozów jest bardzo ważna, ponieważ nakłady ponoszone na nawożenie mają znaczący udział w kosztach produkcji roślinnej. Nasz nowy produkt to nawóz kompleksowy zawierający fosfor rozpuszczalny w cytrynianie amonu i w wodzie, który wykazuje porównywalną skuteczność niezależnie od terminu aplikacji, o ile granule nawozu umieszczone są w glebie na odpowiedniej głębokości. Ponadto, zawarte w nawozie azot amonowy, magnez i siarka ułatwiają pobieranie fosforu przez rośliny.

Pamiętajmy, że zwiększeniu wykorzystania fosforu z nawozów służą: regulacja odczynu gleby, dostosowanie dawek i terminów nawożenia do właściwości gleb i zapotrzebowania roślin, stosowanie właściwego płodozmianu, uprawa międzyplonów, utrzymywanie gleb pod okrywą roślinną, ściółkowanie, gospodarowanie w sposób dostosowany do topografii terenu.

Grupa Azoty Fosfory Sp. z o.o.

Zapraszamy do kontaktu: Grupa Azoty Fosfory Sp. z o.o., nawozy@fosfory.pl, tel. +48 (58) 3438357

Advertisement AdvertisementAdvertisement
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.