Promocja europejskiej żywności w Chinach

Komisja Europejska (DG AGRI wraz z Agencją Wykonawczą Chafea) rozpoczyna dwuletnią kampanię komunikacyjną promującą europejskie produkty rolno-spożywcze w Chinach.

W związku z tym KE zwraca się z prośbą do organizacji branżowych, międzybranżowych i organizacji producentów o przekazywanie informacji nt. planowanych przez nie działań promocyjnych,  w celu synergii kampanii obecnie wdrażanych w Chinach oraz ich promocji za pośrednictwem kont społecznościowych kampanii prowadzonej przez Komisję Europejską.

Informacje można przekazywać na adres e-mail: Kameliya.palazova-ivanova@ec.europa.eu.

Celem kampanii jest podniesienie świadomości i zwiększenie wiedzy na temat europejskich produktów spożywczych oraz napojów w Chinach. Główne przesłania kampanii to jakość, bezpieczeństwo i autentyczność europejskich produktów rolno-spożywczych.

Główne wydarzenia zaplanowane w 2019 r. obejmują:

  • 7 – 9 maja – rozpoczęcie wydarzeń w Pekinie i Szanghaju;
  • 14 – 16 maja – pokaz gotowania podczas SIAL La Cuisine w Szanghaju;
  • 29 – 31 maja – seminarium techniczne podczas China Fruit Logistica w Szanghaju;
  • 17 – 21 czerwca – profesjonalna degustacja wina, piwa, szynki i sera w Tianjin;
  • 24 – 28 czerwca – dzień otwarty w Pekinie;
  • 24 – 28 czerwca – wydarzenie promocyjne dot. oznaczeń geograficznych w Pekinie;
  • 1 – 28 lipca – promocja w handlu detalicznym;
  • 1 lipca – 29 września i 2 – 31 grudnia – promocja na rynkach hurtowych owoców w Guangzhou i Szanghaju;
  • 2 – 15 września – promocja Horeca w Guangzhou.

Materiał: MRiRW

Advertisement AdvertisementAdvertisement
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.