O ustroju rolnym – konferencja w CBR

– Jestem przekonany, że w nas rolnikach jest jeszcze duch przedsiębiorczości, który przez wieki był podstawą trwania chłopów – stwierdził minister Jan Krzysztof Ardanowski podczas dzisiejszej konferencji pt. „ Konstytucyjne uwarunkowania ustroju rolnego w Polsce – teoria i praktyka”, która odbyła się w siedzibie Centralnej Biblioteki Rolniczej w Warszawie.

– Wieś musi podzielić się swoimi zasobami, terenem z nowymi funkcjami gospodarczymi – potrzebami przemysłowymi, mieszkaniowymi, rekreacyjnymi, rozwijającą się infrastrukturą techniczną, komunikacyjną. To także szansa dla wsi – że powstają nowe zakłady pracy, że zamieszkują ludzie, którzy nie są związani z rolnictwem – mówił minister.

Szef resortu rolnictwa podkreślił, że ściąganie inwestycji na tereny wiejskie, zachęcanie ludzi do zamieszkania na tych terenach jest dobrze rozumianym interesem wsi.

– To nasza wielka szansa. O tym mówi m.in. Strategia Odpowiedzialnego Rozwoju premiera Morawieckiego. Wieś ma być również miejscem inwestycji, które sprawią, że ludzie tu będą mieli dochód, tu będą mieli warunki aby się realizować – podkreślił minister.

Minister Ardanowski zwracał uwagę, że wieś ma także inne funkcje. Musi realizować zadania związane z edukacją, zdrowiem, rozrywką czy komunikacją. Musi też przywrócić poczucie bezpieczeństwa, co tak bardzo zostało nadszarpnięte przez naszych poprzedników – likwidacja ponad 400 posterunków policji w Polsce, likwidacja placówek pocztowych, likwidacja publicznych połączeń komunikacyjnych bardzo wielu miejscowości w Polsce z najbliższymi centrami administracyjnymi, co oznaczało, że polska wieś zaczęła się starzeć cywilizacyjnie.

– Udało się to przeciąć, zatrzymać. To proces, który będzie trwał jeszcze kilka lat. Przywracamy to wszystko, wyprowadzamy ludzi z biedy, aby w większym stopniu mogli decydować z jakich usług chcą korzystać – podkreślił minister Jan Krzysztof Ardanowski.

– Zmienia się również samo rolnictwo. Wielu rolników jest przekonanych, że jedyną szansą pozostania w rolnictwie jest powiększanie gospodarstw. To wmówiono ludziom, że tylko koncentracja i skala produkcji jest szansa na przetrwanie w rolnictwie. Stąd taka determinacja, żeby powiększać swoje gospodarstwo. Gruntów państwowych do tych celów jest niewiele – zwrócił uwagę szef resortu rolnictwa.

Minister podkreślił, że te dążenia do powiększania gospodarstwa, do nieliczenia się z kosztami prowadzą do ogromnych problemów w gospodarstwach. Przypomniał również, że są tereny, na których nie ma szans na ziemię z zasobów państwa.

Zwrócił przy tym uwagę, że jest wiele możliwości rozwoju. Tak jak to ma miejsce w innych krajach. Są dziś dobre rozwiązania dotyczące rolniczego handlu detalicznego, produkcji marginalnej, organizowania się w formy spółdzielcze. To są drogi do rozwoju mniejszych gospodarstw. Musi jednak następować organizowanie się rolników do wspólnej pracy, wspólnej działalności.

– Rolnicy musza wejść do przetwórstwa, muszą przestać być tylko dostarczycielami surowca – zaakcentował minister Ardanowski.

Materiał: MRiRW

Fot. Jola Głazik

Advertisement AdvertisementAdvertisement
2 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.