Tytan – poprawa efektywności kwitnienia

Tytan to pierwiastek, który aktywuje w roślinie naturalne procesy fizjologiczne. Pośrednio wpływa na wysokość plonowania, poprawia też jakość handlową zbiorów.

Zastosowanie preparatów na bazie tytanu zaleca się przede wszystkim w okresach intensywnego rozwoju i wzrostu roślin. Dobrze jest stosować tytan również w warunkach ich osłabienia przez czynniki stresowe oraz w okresach około kwitnienia. Wpływa to  na witalność pyłku kwiatowego, a tym samym procesy związane z zapyleniem i zapłodnieniem.

Stymulator organów generatywnych

Tytan zapewnia większą trwałość kwiatów, żywotność pyłku kwiatowego oraz intensyfikację rozwoju łagiewki pyłkowej. Znacząco poprawia efektywność procesu zapylenia i tworzenia organów stanowiących plon (nasiona, owoce).

Zarówno w przypadku wiatropylności, jak i owadopylności, bardzo istotne jest przygotowanie uprawy, by proces kwitnienia i późniejszego zapylenia przebiegał sprawnie i efektywnie. Ten okres jest kluczowy w kontekście generowania plonu.

Oczywiście ważna jest ogólna kondycja plantacji, odpowiednie jej odżywienie i ochrona. Warto jednak w tym newralgicznym momencie zastosować preparaty na bazie tytanu.

Intensyfikacja fotosyntezy

Tytan stymuluje syntezę chlorofilu. Dzięki temu proces fotosyntezy intensyfikuje się. Zwiększa się też tempo pobierania składników odżywczych. Optymalne dokarmienie roślin sprawia również, iż rośliny lepiej reagują na stresy. Odżywienie roślin tytanem poprawia ich kondycję i ogranicza straty w plonie. Zwiększa przyrost biomasy.

aTIUM – biodostępna forma tytanu

Z uwagi na wszechstronne korzyści, jakie tytan przynosi roślinom, warto dokarmiać dolistnie plantacje preparatami zawierającymi ten pierwiastek. Bardzo ważna jest jednak forma, w jakiej znajduje się ten pierwiastek. Musi być on w formie organicznej, dostępnej dla roślin. Należy pamiętać, że tlenki tytanu są nierozpuszczalne w wodzie, więc niedostępne dla roślin.

W Polsce jednym z lepiej przebadanych biostymulatorów, zawierających w swym składzie dostępny dla roślin tytan jest stymulator Tytanit. Dwadzieścia lat badań i wdrożeń pozwoliły dokładnie poznać mechanizm jego działania. Pomimo, potwierdzonej, wyjątkowej skuteczności stymulatora, producent nie zaprzestał prac nad udoskonalaniem jego formulacji i kontynuuje badania nad zwiększeniem skuteczności produktu.

Efektem tych wysiłków jest stworzenie innowacyjnej, unikalnej molekuły – aTIUM. To organiczny związek tytanu – biodostępna forma tego pierwiastka. Jej użycie zapewnia szybkie pobieranie i pełną przyswajalność tytanu przez rośliny, co pozwala w pełni wykorzystać jego właściwości biostymulujące. Ponadto gwarantuje bezpieczeństwo stosowania zarówno dla roślin, jak i środowiska naturalnego, a także doskonałą mieszalność z większością agrochemikaliów dostępnych na rynku.

Tytan – niezastąpiony w stresie i przy braku zapylaczy

Badania dotyczące kwitnienia roślin oraz wprowadzanie nowych technologii w agrotechnice upraw mają na celu znalezienie skutecznych sposobów poprawy efektywności kwitnienia, jeśli z przyczyn pogodowych, środowiskowych lub uprawowych zawiązanie owoców i nasion mogłoby być niewystarczające dla uzyskania ekonomicznie zadowalającego plonu. W takich przypadkach warto wspomóc rośliny preparatami zawierającymi tytan.

Włączenie do standardowej agrotechniki preparatów zawierających łatwo przyswajalne jony tytanu, w zdecydowany sposób ułatwia uprawę dzięki zminimalizowaniu negatywnego wpływu stresu, wywołanego czynnikami abiotycznymi i biotycznymi. Znacząco poprawia efektywność procesu zapylenia i tworzenia organów stanowiących plon. Jego stosowanie zaleca się w okresach intensywnego rozwoju i wzrostu roślin oraz w warunkach osłabienia roślin przez czynniki stresowe, przede wszystkim w celu poprawy intensywności kwitnienia, zarówno roślin wiatropylnych i tych zapylanych przez owady.

Jest to szczególnie istotne ze względu na coraz częściej występujące ekstremalne warunki pogodowe, a także zmniejszającą się populację pszczół i innych zapylaczy.

Anna Rogowska

1 reply

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.