Bayer

Bayer Crop Science wprowadza nowości w uprawie kukurydzy DEKALB na rok 2024

Bayer prezentuje kompleksową ofertę odmian kukurydzy DEKALB, w tym odmiany przeznaczone na kiszonkę. Firma popularyzuje rozwiązania wspierające rolnictwo zrównoważone i regeneratywne, skuteczną ochronę połączoną z nawożeniem biologicznym oraz strategię antyodpornościową w kukurydzy.

Bayer przedstawił nową ofertę w centrum doświadczeniowo-pokazowym w Nowym Besku dnia 10 października 2023 roku. „Marka DEKALB w kukurydzy jest już znana i bardzo ceniona przez rolników w Polsce. Bayer nie spoczywa na laurach i stale poszukuje rozwiązań, które pozwolą sprostać rosnącym wyzwaniom, takim jak pogoda, choroby czy odporne chwasty – na to wszystko są propozycje dla plantatorów. Jednocześnie nasze rozwiązania dają stabilny i pewny plon, co w dobie rosnących kosztów produkcji ma dla rolników ogromne znaczenie” – mówi Iwona Krych-Stec, dyrektor marketingu Crop Science w Bayer na Polskę, Kraje Bałtyckie, Czechy i Słowację. ”W rolnictwie zrównoważonym i regeneratywnym liczy się nie tylko stabilność plonów i dochód rolnika, ale też obniżenie kosztu środowiskowego, dlatego dbamy o te wszystkie elementy przygotowując kompleksową ofertę w kukurydzy” – dodaje.

NOWOŚĆ DKC3937 (FAO 260-270) – bardzo wysoki plon przy relatywnie niskiej wilgotności ziarna oraz bardzo silny wigor początkowy

Bayer prezentuje nowość DKC3937 – średniopóźną odmianę przeznaczoną do zbioru na ziarno. Charakteryzuje się ona bardzo wysokim i stabilnym poziomem plonowania oraz relatywnie niską wilgotnością ziarna w czasie zbioru, szczególnie w przypadku opóźnionych lub przedłużających się zbiorów. Wyróżnia ją wyjątkowo silny wigor początkowy i bardzo dobra tolerancja na niskie temperatury.

Odmiana wykształca wysokie rośliny o silnym systemie korzeniowym i  mocnych łodygach z tolerancją na wyleganie oraz wyróżnia się bardzo wysoką zdrowotnością – niskim porażeniem przez fuzarium kolb. Dodatkową zaletą jest bardzo dobra tolerancja na stresowe warunki uprawowe.

NOWOŚĆ DKC3327 (FAO 240) – bardzo wysoka wydajność i znakomite parametry jakościowe również na najsłabszych stanowiskach

Kolejną nowością jest średniowczesna odmiana przeznaczona do zbioru na kiszonkę i biogaz. Charakteryzuje się bardzo wysokim plonem ogólnym suchej masy oraz wysokim udziałem ziarna w  plonie ogólnym. Odmiana należy do Programu SILO EXTRA, posiada znakomite parametry jakościowe – szczególnie wysoką zawartość skrobi pochodzącej z ziarna oraz wyjątkowo wysoką strawność włókna obecnego w łodygach i liściach. Odmiana o silnym wigorze wiosennym ma bardzo dobrą tolerancję na niskie temperatury. Wytwarza wysokie i obficie ulistnione rośliny o bardzo dobrej tolerancji na wyleganie i świetnej zdrowotności oraz silnym efekcie Stay-Green, który znacząco wydłuża „okno zbioru” pozwalające na utrzymanie wysokich parametrów jakościowych.

Bayer prezentuje Acceleron Standard – przewaga na starcie i długotrwały wpływ na kondycję roślin

Acceleron Standard to połączenie fungicydu Redigo M i nawozu biologicznego B-360 do zaprawiania nasion kukurydzy. Nawóz B-360 na bazie lipo-chito-oligosacharydów LCO poprawia kiełkowanie nasion, rozwój grzybów mikoryzowych i systemu korzeniowego kukurydzy.

To zintegrowane rozwiązanie chroni uprawy przed chorobami na początku sezonu, poprawiając stan roślin, jednorodność uprawy i wigor roślin, zmniejszając ryzyka w uprawie, a tym samym zapewnia lepsze pobieranie składników pokarmowych i wody. Dzięki temu rośliny lepiej znoszą zmiany temperatur w początkowym okresie wegetacji (kwiecień-maj), odmiany na kiszonkę mocniej budują masę wegetatywną (czerwiec-początek lipca), rośliny wchodzą w lepszej kondycji w krytyczny do budowania plonu okres kwitnienia i wykształcania się nasion.

Kukurydza na kiszonkę pod hasłem „zaplanuj żywienie od siewów“

Firma prowadzi intensywne prace nad doskonaleniem odmian kukurydzy kiszonkowej, skupiając się na cechach jakościowych plonu i osiąganiu wysokich parametrów agronomicznych, które zwiększają szansę na sukces w uprawie. W programie Silo Extra selekcjonowane są te odmiany, które wyróżniają się pod względem wysokiego plonu suchej masy z hektara, dużego udziału skrobi oraz wysokiej strawności włókna. Wszystkie te cechy pozwalają na dostarczanie rolnikom łatwych w uprawie odmian, z których będzie możliwe wyprodukowanie kiszonki o wysokich parametrach żywieniowych, które mają bezpośredni wpływ na efektywność produkcji – zarówno w przypadku krów mlecznych, jak i bydła mięsnego. Tutaj doskonale sprawdzą się odmiany: DKC3204, DKC3418, DKC3419, DKC3513 oraz trzy nowości, które pojawią się w rodzinie odmian kiszonkowych DEKALB, czyli DKC3305, DKC3327 i DKC3434.

Strategia antyodpornościowa w kukurydzy Bayer

Na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat kukurydza to druga po zbożach uprawa, gdzie stwierdza się najwięcej gatunków chwastów z odpornymi biotypami.

Strategia Bayera stawia na:

  • powrót do urozmaiconych płodozmianów z uwzględnieniem roślin jarych

  • pełną uprawę z podorywką i orką

  • rotację substancji herbicydowych o różnych mechanizmach działania

  • planowanie stosowania herbicydów w całym płodozmianie. Jeśli stosujemy substancje, na które w danym gospodarstwie stwierdzono odporność dopilnujmy, aby zawsze towarzyszyły im inne z odmiennym mechanizmem skutecznie zwalczające uodporniony gatunek.

W przypadku biotypów szarłatu szorstkiego, które wykazują odporność na substancje z grupy HRAC 2, dobrym rozwiązaniem jest wybór herbicydu Capreno, w którego skład wchodzi tembotrion (gr. 27 wg HRAC) skutecznie zwalczający biotypy szarłatu odporne na inhibitory ALS.

Mądre planowanie i rotacja mechanizmów działania w połączeniu z całym pakietem tzw. metod niechemicznych pozwoli na opanowanie problemu i dalszą opłacalną produkcję nawet na polu z uodpornionymi chwastami.

Bayer dla rolnictwa węglowego i głosy rolników z badania „Farmer Voice”

Bayer jest czołowym dostawcą usług i rozwiązań, które wspierają rolników w ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych. Naszym celem jest zeroemisyjność europejskiego rolnictwa. Realizujemy to poprzez szeroką edukację producentów rolnych np. w ramach programu Bayer Forward Farm, akcji „Grunt to zrównoważenie“, rozwiązań takim jak np. platforma cyfrowa Climate FieldView, ale też wsparciu jakie oferujemy firmom rolno-spożywczym.

Współpracujemy z rolnikami z ich łańcucha dostaw w celu redukcji polowych emisji, również poprzez sekwestrację CO2 w glebie. Daje to plantatorom możliwość uzyskania dodatkowych dochodów przy pozytywnym wpływie na klimat i środowisko, i jest istotą programu Bayer Carbon Farming.

Te działania mają ogromne znaczenie dla gospodarzy, co udowodniło badanie „Farmer Voice“, przeprowadzone na zlecenie Bayer wśród 800 rolników z Australii, Brazylii, Chin, Niemiec, Indii, Kenii, Ukrainy i Stanów Zjednoczonych.

Ponad 80% ankietowanych podejmuje lub planuje podjęcie kroków w celu zastosowania działań przyczyniających się do redukcji gazów cieplarnianych. Najpopularniejsze obszary to stosowanie roślin okrywowych (43% już to robi lub zamierza to zrobić), wykorzystanie energii odnawialnej lub biopaliw (37%) oraz korzystanie z innowacyjnych nasion w celu optymalizacji użycia nawozów lub środków ochrony roślin (33%).

Aby być gotowym na przyszłość, rolnicy cenią innowacje. Ponad połowa (53%) z nich twierdzi, że największe korzyści przyniósłby ich gospodarstwu dostęp do nasion i cech zaprojektowanych tak, aby lepiej radzić sobie z ekstremalnymi warunkami pogodowymi. Ankietowani za najważniejsze wyznaczniki sukcesu uznali poprawę efektywnego użytkowania gruntów, dywersyfikację upraw i poprawę stanu gleby.

O firmie Bayer

Firma Bayer to międzynarodowe przedsiębiorstwo, którego działalność skupia się na obszarach nauk Life Sciences, jakimi są ochrona zdrowia i produkcja żywności. Jej produkty i usługi mają na celu przyniesienie korzyści ludziom i planecie poprzez wspieranie wysiłków zmierzających do przezwyciężenia głównych wyzwań związanych z rosnącą i starzejącą się populacją globalną.

Bayer angażuje się w zrównoważony rozwój i wywieranie pozytywnego wpływu poprzez swoją działalność. Jednocześnie Grupa dąży do poprawy rentowności i tworzenia wartości poprzez innowacje i wzrost. Marka Bayer oznacza zaufanie, niezawodność i jakość na całym świecie. W roku podatkowym 2022 Grupa zatrudniała około 101 000 osób, a wartość jej sprzedaży wyniosła 50,7 mld euro. Wydatki na badania i rozwój – przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych – wyniosły 6,2 mld euro. Więcej informacji na stronie internetowej www.bayer.com.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć szczególną uwagę na stosowane zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i symbole ostrzegawcze umieszczone w etykietach oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.

<alt> Bayer

Nowy Besk

Przeczytaj także artykuł: Bayer kształtuje rolnictwo z korzyścią dla rolników ludzi i planety

 

Advertisement AdvertisementAdvertisement
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.