Ochrona bulw ziemniaka

Specjaliści ochrony bulw  ziemniaka
Bronisław Kwiatkowski
Crop Manager Ziemniaki
Bayer Sp. z o.o.

 

Zmiany w sposobie zaopatrzenia  w ziemniaki do  konsumpcji kształtują podejście i sposób ich uprawy przez plantatorów.

Aktualnie sieci handlowe  przyzwyczajają  nas  do kupna ziemniaków  oczyszczonych,  często   umytych,    w  poręcznych  opakowaniach,  o określonej wadze, np.:  2,5 kg.,   5kg. , a niekiedy 10 kg.

Tak  oferowane ziemniaki –  bulwy,  zazwyczaj  posiadają   podobną wielkość, barwę i fakturę skórki, owalny kształt, małe i płytkie oczka, gładką powierzchnię. Większość z tych cech  uwarunkowana jest właściwościami  odmianowymi. Jednak zdrowotność bulw to już domena  właściwej ochrony, o której może zdecydować jedynie sam plantator .

Obecnie nie do zaakceptowania  są  objawy chorób występujących na bulwach przeznaczonych  do konsumpcji. Prowadzą one do obniżenia ich wartości wizualnej, estetycznej oraz handlowej.

Do najczęściej spotykanych i niepożądanych objawów należą: ospowatość bulw – stadium przetrwalnikowe grzyba Rhizoctonia Solani – czyli czarne skleroty  występujące na skórce; parch zwykły ziemniaka, który na skórce bulw tworzy „strupy”, czyli warstwy nieregularnych i  skorkowaciałych komórek; parch srebrzysty, który powoduje zmiany skórki bulw w postaci okrągłych szaro-srebrzystych przebarwień, pod którymi kryje się „rana”. Jest ona bardziej widoczna kiedy bulwy zostaną umyte. Samo mycie nie kończy aktywności parcha srebrzystego. W warunkach wysokiej wilgotności i temperatury (nieodpowiednie warunki przechowywania, transportu lub też wybór niewłaściwego  opakowania) bulwa pokrywa się smolistym nalotem. W rezultacie silnego rozwoju i produkcji czarnych zarodników następuje  utrata wody i w konsekwencji   dalszy spadek wartości konsumpcyjnej.

Obserwując  szeroką ofertę podaży ziemniaków konsumpcyjnych – takie bulwy często możemy spotkać. Należy jednak dodać, że tendencja jest wyraźnie pozytywna, w kierunku podaży ziemniaków o coraz lepszej jakości.

.

 

Uzyskanie  zdrowych bulw, czyli efektu końcowego uprawy ziemniaka,  w dużej mierze zależy od samych plantatorów. Wielu profesjonalnych producentów ziemniaka, chcąc zminimalizować ryzyko powstawania objawów chorób  bulw,  korzysta  z zaprawiania sadzeniaków. W ofercie firmy Bayer znajdują  się środki ochrony roślin, między innymi  zaprawy do ziemniaków: Monceren® 250 FS , Prestige® Forte 370 FS oraz Monceren® Pro 256 FS (obecnie zarejestrowany m.in.: w Niemczech, Francji i Holandii; w Polsce rejestracja spodziewana jest w 2017 r.), które  skutecznie dbają o zdrowotność bulw matecznych i rozwijającej się rośliny. Poprzez profesjonalne zaprawianie, pojedynczym zabiegiem ochronnym (używając specjalistycznych zaprawiarek  do ziemniaków  np. z firmy Aporo® lub urządzeń typu Mafex®), można kontrolować rizoktoniozę  i ograniczyć parcha zwykłego. W przypadku parcha srebrzystego wiadomo, że zaprawianie do przechowalni nie będzie wystarczające. Parch srebrzysty zaczyna się rozwijać już na polu, po wysadzeniu  zainfekowanych sadzeniaków.  Dlatego zaprawianie przed, lub w trakcie sadzenia, pozwala  na ochronę przyszłego plonu, czyli  bulw konsumpcyjnych,  oraz  w produkcji nasiennej –  sadzeniaków.

 

Najistotniejszym i zarazem najtrudniejszym  etapem w budowie zdrowego plonu ziemniaków konsumpcyjnych jest ochrona roślin  przed  zarazą ziemniaka.   W trakcie wegetacji, a ściśle od momentu  tworzenia się stolonów, mamy do czynienia z pierwszymi infekcjami młodych bulw. Dzieje się tak dlatego, ponieważ w dni pochmurne i deszczowe zoosporangia (będące źródłem zarodników pływkowych – zoospor) wraz z kroplami wody przedostają się w okolice bulw.  Drogi są dwie : pierwsza to przemieszczanie się po łodydze ( ok. 90 %)  i druga, szybsza, bezpośrednie opadanie z liści i łodyg  na glebę (ok 10 %). Po kontakcie ze skórką bulwy,  zarodniki pływkowe (zoospory)  zaczynają proces infekcyjny – zaraza na bulwach staje się  faktem. Konsekwencją tej sytuacji  są ogromne  problemy z gniciem  bulw,  często już na polu. Jeszcze bardziej dotkliwa  jest sytuacja, kiedy taki proces  zaczyna się w przechowalni. Porażone zarazą bulwy nie nadają się do długotrwałego przechowywania, a ich wartość konsumpcyjna także ulega spadkowi.

Tylko bardzo dobra znajomość  rozwoju choroby i idąca za tym przemyślana strategia  ochrony fungicydowej  przed zarazą, pozwala na  uniknięcie  późniejszej „katastrofy” związanej z otrzymanym plonem. Wiąże się ona z włączeniem do ochrony fungicydowej (już od momentu zawiązywania się  bulw) specjalistycznego fungicydu.

Ponadto, złożoność zarazy ziemniaka wynikająca z jej nieustannej zmienności, tworzenia genotypów agresywnych (Pink 6)  i uodpornionych (Blue 13, Green 33) wymaga zaangażowania – super  specjalisty! ( Rys.1 )

Taką  pozycję niewątpliwie  zajmuje  fungicyd  Infinito® 687,5 SC.  Skuteczny przeciwko zarazie we wszystkich kluczowych stadiach jej cyklu życiowego, a także przeciwko agresywnym i uodpornionym genotypom.  Szczególnie silne jest jego działanie antysporulacyjne    (hamowanie zarodnikowania, czyli rozprzestrzeniania się zarazy) oraz działanie przeciwko zarodnikom pływkowym (zoosporom). Zoospory przestają się poruszać natychmiast po kontakcie z Infinito. Po kilku minutach pęcznieją i pękają. Żadne zarodniki pływkowe, ani konidialne  nie rozprzestrzenią się na inną roślinę za pomocą wiatru, ani nie zostaną zmyte do gleby przez deszcz, by porazić młode bulwy i  przyszłe plony.

Jednocześnie eliminowane są zarodniki i sporangia przeniesione z innych pól.

Cała roślina, łącznie z liśćmi, łodygami  i nowymi przyrostami jest chroniona – więc gleba i bulwy pozostają wolne od zarodników nawet podczas okresów deszczu czy nawadniania .

Uzyskany w taki sposób plon ziemniaków, w tym plon bulw konsumpcyjnych, jest zdrowy i może być w długotrwały sposób  przechowywany, tj. aż do momentu podaży ich w sklepie .

 

 

Rys.1 Ocena skuteczności fungicydu Infinito 687,5 SC / Ranking Euroblight  2016 r. /

Skuteczność zwalczania zarazy Sposób działania Odporność na zmywanie Mobilność w roślinie
 liście* bulwy*  nowe przyrosty  łodygi zapobiegawczy leczniczy anty-  sporulacyjne
3,8 3,9 ++ ++ +++ ++ ++(+) ++(+) systemiczny+ wgłębny

*  Ocena skuteczności w skali 2 – 5, gdzie niższa liczba oznacza gorszą skuteczność.  Ocena skuteczności , gdzie:  + efekt dostateczny, ++ efekt dobry, +++ efekt bardzo dobry,  (+)  stopień pośredni

 

R1 – zarejestrowany znak towarowy firmy APORO

R2- zarejestrowany znak towarowy firmy MANTIS ULV

Advertisement AdvertisementAdvertisement
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.