APEL O ODSTĄPENIE OD REFORMY SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI

Krajowy Zjazd Lekarzy Weterynarii zaapelował do ministra rolnictwa
o odstąpienie od idei konsolidacji inspekcji działających w zakresie nadzoru nad żywnością. Zdaniem delegatów jeżeli jednak doszłoby do reformy, to opracowany przez ministerstwo rolnictwa projekt wymaga stanowczych modyfikacji. Nowa instytucja powinna podlegać Premierowi, zostać spionizowana oraz wzmocniona finansowo.

W dniach 23-25 czerwca br. w Tarnowie Podgórnym pod Poznaniem obradował XI Krajowy Zjazd Lekarzy Weterynarii. 360 delegatów przez trzy dni zajmowało się najważniejszymi dla lekarzy weterynarii sprawami związanymi z bezpieczeństwem żywności, niskimi wynagrodzeniami w Inspekcji Weterynaryjnej oraz za czynności urzędowe, zwalczaniem narastającej u ludzi i zwierząt antybiotykoodporności oraz kwestiami minimalnych standardów świadczenia usług lekarsko-weterynaryjnych.
Ważna część XI Krajowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii poświęcona była sprawie przyjętej przez Radę Ministrów ustawy o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności, która zakłada konsolidację obecnie działających inspekcji. – Zdecydowana większość delegatów poparła apel do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o odstąpienie od idei konsolidacji inspekcji działających w zakresie nadzoru nad żywnością – relacjonuje Jacek Łukaszewicz Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej.
Zdaniem uczestników XI Krajowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii nadzór nad bezpieczeństwem zdrowotnym żywności wykonywany przez Inspekcję Weterynaryjną oraz Państwową Inspekcję Sanitarną jest prowadzony w sposób całkowicie zabezpieczający polskiego konsumenta przed zagrożeniami związanymi z produkcją żywności, jej przetwórstwem oraz dystrybucją i nie wymaga, poza spionizowaniem i dofinansowaniem inspekcji, żadnych zmian. -Wynika to z kompetencji i przygotowania merytorycznego tych instytucji. Nienotowana do tej pory skala eksportu polskiej żywności pokazuje, że jest ona również dobrze oceniana na rynkach zagranicznych, a nieliczne nieprawidłowości są wykrywane
i bezzwłocznie likwidowane- powiedział Jacek Łukaszewicz Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej.

Gościem XI Krajowego Zjazdu Lekarzy był również Marek Posobkiewicz Główny Inspektor Sanitarny. – W ostatnim czasie często słyszymy, że jest za dużo inspekcji zajmujących się bezpieczeństwem żywności i dlatego trzeba stworzyć jedną, lepszą inspekcję. Nie wiem, czemu niektórzy nazywają ją „super-inspekcją”. Ja zawsze podkreślam, że są dwie dobrze działające inspekcję zajmujące się bezpieczeństwem żywności: Inspekcja Weterynaryjna i Sanitarna. Nie ma między nami konkurencji. Lepiej poprawiać to co działa dobrze i próbować doskonalić, a nie likwidować – powiedział Marek Posobkiewicz.
XI Krajowy Zjazd Lekarzy Weterynarii dokonał wyboru nowych władz. Delegaci zdecydowali o składzie Krajowej Rady Lekarsko – Weterynaryjnej, której Prezesem na kolejną kadencję został Jacek Łukaszewicz. Wybrano również Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, jego zastępców oraz członków Krajowej Komisji Rewizyjnej i Krajowego Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego.

fot. Danuta Niedźwiecka

Advertisement AdvertisementAdvertisement
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.