Azot ma bezpośredni wpływ na plonowanie

Kończy się zima. Tradycyjnie plantatorzy w tym okresie planują wiosenne zabiegi agrotechniczne. Najważniejsze z decyzji dotyczą wyboru technologii nawożenia azotem.

W tym roku, z uwagi na bardzo łagodną zimę, będą one wyjątkowo istotne. Oziminy całkowicie nie wyhamowały wegetacji, szczególnie na plantacjach bardzo wcześnie zasianych. Azot został wyczerpany z gleby. To najważniejszy pierwiastek, niezbędny do prawidłowego funkcjonowania roślin. Determinuje kondycję plantacji i bezpośrednio wpływa na plonowanie.

Azot – jego wymywanie to duży problem dla plantatorów

Podstawowym problemem związanym z nawożeniem azotem jest wymywanie z gleby tego pierwiastka w formie azotanowej, gdyż słabo wiąże się ona z kompleksem sorpcyjnym. Azot amonowy jest mniej mobilny, szybko wiąże się ze strukturami roztworu glebowego i w ciągu kilku dni przekształcany jest przez bakterie w formę azotanową.

Jak utrzymać azot w glebie?

Utrzymanie azotu w glebie, który dostarczony został w formie mineralnej jest priorytetem producentów nawozów. Starają się oni wprowadzać rozwiązania spowalniające uwalnianie tego pierwiastka. Przykładem jest inhibitor nitryfikacji DMPP. Jego działanie polega na blokadzie aktywności bakterii Nitosomonas, przerywając proces nitryfikacji nawet na trzy miesiące. Stabilizuje on formę amonową azotu.

odpowiednio dokarmiona azotem plantacja

Zastosowanie inhibitora redukuje straty związane z wymywaniem i utlenianiem tego pierwiastka. Przykładem stabilizatora opartego na inhibitorze DMPP, który zaleca się stosować łącznie z płynnymi nawozami azotowymi jest NovaTec® One. https://www.compo-expert.com/pl/strona-glowna/produkty/inhibitory-nitryfikacji-dmpp.html

Jego użycie oprócz znacznego ograniczenia wymywania azotu i stałego zaopatrywania roślin w ten pierwiastek nawet przez kilkanaście tygodni od użycia, zapewnia lepszy rozwój systemu korzeniowego, podwyższenie odporności na wyleganie, a w efekcie wzrost plonu i poprawę jego jakości. Ponadto pozwala na ograniczenie liczby zabiegów, tym samym minimalizując przejazdy na polu.

Tradycyjnie rolnicy aplikują roztwory saletrzno-mocznikowe, które zawierają trzy formy azotu: amonową, azotanową i amidową. Wszechstronność stosowania, możliwość wykorzystania i przedsiewnie i pogłównie, na wszystkich rodzajach gleb w uprawie większości roślin sprawia, iż ta technologia cieszy się popularnością i jest powszechnie stosowana. Plantatorzy, którzy aktualnie zastanawiają się nad wyborem technologii wiosennego nawożenia ozimin, jak też planujący zabiegi agrotechniczne pod zasiewy upraw jarych, powinni rozważyć zastosowanie skutecznego inhibitora nitryfikacji łącznie z płynnymi nawozami azotowymi.

efekt działania inhibitora nitryfikacji

Advertisement AdvertisementAdvertisement
9 replies

Trackbacks & Pingbacks

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.