Grupa Azoty

Grupa Azoty, producent zielonej chemii, przyjaznej środowisku

Grupa Azoty prezentuje swoje wyniki i osiągnięcia minionego roku oraz przedstawia plany i cele na kolejne lata.

W 2020 roku cała Grupa Azoty osiągnęła zyski na poziomie 355 milionów złotych, na co wpływ miała dość niska cena gazu, rekompensaty z tytułu pokrycia skutków wzrostu cen energii elektrycznej oraz rządowa pomoc z Tarczy Antykryzysowej. Nastąpił wzrost wolumenów sprzedaży segmentu Nawozy-Agro i ograniczenie popytu rynków docelowych segmentu Chemii i Tworzyw sztucznych.

Grupa Azoty S.A. zakomunikowała, że będzie ściśle współpracować z Województwem Małopolskim na rzecz ochrony klimatu. Tzw. „Zielone Porozumienie” ma na celu osiągnięcie neutralności klimatycznej do roku 2050 w obrębie procesów produkcyjnych. Głównym celem projektu jest przeciwdziałanie postępującym zmianom klimatycznym. Przedstawiciele firmy chcą osiągnąć ten cel poprzez powołanie sieci ekodoradców, a także poprzez zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, co wpłynie na poprawę efektywności energetycznej.

Jak już wspominaliśmy we wcześniejszym artykule, Grupa Azoty w 2020 roku wprowadziła nową linię produktów Fosfarm, produkowanych w Gdańskich Nawozach Fosforowych „Fosfory” Sp. z o.o., które przechodzą rebrending i przekształcają się w Grupę Azoty „Fosfory”. Nawozy wieloskładnikowe NPK wzbogacone o wapń, magnez, siarkę, miedź i cynk są nowoczesne i przyjazne dla środowiska. Zawarte w nawozie składniki, takie jak fosfor, magnez, wapń oraz mikroskładniki, pochodzą w całości z odnawialnych zasobów.

Do sprzedaży został wprowadzony także produkt o nazwie Pulrea+INu. Jest to mocznik z inhibitorem, który redukuje emisję amoniaku do środowiska. Taki obowiązek wprowadza Unia Europejska od 1 sierpnia 2021 roku zgodnie z wymaganiami Europejskiego Zielonego Ładu. Grupa Azoty znacznie wyprzedza ten termin, gdyż preparat jest już dostępny dla rolników od kilku miesięcy.

Bardzo istotna informacja dla rolników

Przedstawiciele Grupy Azoty, odwiedzając rolników w ich gospodarstwach rolnych, będą wyposażeni w skaner, dzięki któremu będą mogli przeprowadzać analizę gleby. Wynik jest dostępny na telefonie rolnika w zaledwie kilka minut po pobraniu próbki. Otrzyma on w nim precyzyjną informację o potrzebach mineralnych gleby w poszczególnych jej miejscach. Daje to możliwość natychmiastowego uzupełnienia tych składników których aktualnie brakuje w glebie. Ma to niewątpliwe pozytywny wpływ zarówno na środowisko jak i kieszeń rolnika.

Warto zwrócić Państwa uwagę na uruchomioną od 1 sierpnia 2020 roku wytwórnię nawozów granulowanych, której bazą jest saletra amonowa. Inwestycja pochłonęła 430 mln złotych. Grupa Azoty kontynuuje również inwestycję budowy Polimerów Police, która obecnie jest na półmetku oraz Elektrociepłowni Puławy.

Godnym uwagi jest również to, że Grupa Azoty włączyła się w pomoc na rzecz walki z Covidem. Na ten cel przeznaczyła 4 200 000 zł darowizn pieniężnych oraz rzeczowych i przekazała je szpitalom walczącym z wirusem SARS-CoV 2. Jest to m.in. specjalistyczny sprzęt medyczny, środki higieniczne oraz medykamenty. Włączyła się także w produkcję „bezpiecznych rękawiczek oraz płynu dezynfekcyjnego.

Na potwierdzenie działalności Grupy Azoty na rzecz ochrony powietrza i środowiska są twarde dane mówiące o zmniejszeniu o 10% zapotrzebowania zakładów na paliwa z przeznaczeniem na wytwarzanie energii, porównując rok 2020 do roku 2019. Zmniejszyła o 20% emisję gazów cieplarnianych, o ponad 17% - emisję pyłów, o 5% - emisję odpadów. Wsparła ponad 130 projektów na rzecz interesów społecznych i środowiskowych (tzw. projekty CSR).

Grupa Azoty to propagator zielonej chemii

Grupa Azoty przystosowuje instalację amoniaku w Policach do przejęcia tzw. "niebieskiego strumienia wodoru” z instalacji PDH, co wpłynie na obniżenie emisji CO2 oraz pozwoli na wykorzystanie strumienia produktów ubocznych. Zostanie wprowadzony na rynek wodór H2 spełniający normy automotive dzięki rozwojowi laboratorium paliw alternatywnych w Kędzierzynie, zwiększy to efektywność produkcji.

W drugim kwartale 2021 r. zostanie uruchomiona wytwórnia pilotażowa kwasów huminowych, które poprawiają jakość i żyzności gleby. Również w tym roku zostanie uruchomiona na szeroką przemysłową skalę produkcja inhibitorów ureazy i nitryfikacji. Rok 2021 to też dobry rok na rozpoczęcie wdrażania technologii zagospodarowania surowców odpadowych z produkcji biomasy zawierającej potas i fosfor do nawozów.

Okazuje się, że można wykorzystać pierwiastki takie jak miedz, bor i cynk pochodzące z odpadów do nawozów i zagospodarować strumienie odpadów poprzez ponowne wykorzystanie ich do produkcji poprzez zamknięcie obiegu fosforu, siarki i wapna.

Co istotne, Grupa Azoty wdraża technologię recyklingu tworzyw sztucznych. W 2021 roku zostanie uruchomiona pierwsza wytwórnia wprowadzająca na rynek tworzywa biodegradowane. Planuje także ograniczyć emisję CO2 powstającego przy produkcji Poliamidu 6 oraz poprzez wykorzystanie odpadów mułów węglowych i poliolefin do produkcji paliw, w ten sposób również zostanie obniżony poziom śladu węglowego.

Do przeprowadzenia tak ambitnych planów potrzebny jest zgrany i pełen kompetencji zespół kierowniczy, który został wyłoniony 19 kwietnia tego roku.

<alt> Grupa Azoty

AdvertisementAdvertisementAdvertisement
1 reply

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.