Spotkanie BIZNES PLON CIECH Sarzyna dnia 20.02.2020 w Serocku

Największy w Polsce producent środków ochrony roślin, CIECH Sarzyna S.A., planuje największą inwestycję w nowe produkty w dziejach firmy.

Jest to możliwe dzięki własnej linii produkcyjnej, laboratorium oraz łatwej dostępności do wielu substancji aktywnych.

Największa w Europie instalacja produkcyjna

Największa w Europie instalacja produkcyjna, dzięki której produkty wytwarzane w zakładzie pozbawione są zanieczyszczeń, sprawia, że ich jakość jest na najwyższym, europejskim poziomie.

Natomiast w nowoczesnym laboratorium, które zostało docenione certyfikatem „GLP” („Dobra Praktyka Laboratoryjna”), opracowywane są innowacyjne produkty. Usprawnia to proces rejestracyjny nowo powstałych związków. Znane i cenione środki poszerzają spektrum swego działania o kolejne chwasty oraz kolejne rośliny uprawne.

Spółka zamierza zintensyfikować ekspansję swoich produktów nie tylko w Polsce, ale przede wszystkim za granicą. Obecnie produkty CIECH Sarzyna trafiają do prawie pięćdziesięciu krajów na całym świecie, natomiast Spółka planuje poszerzyć grono odbiorców o kolejnych 10 państw.

Pełną ochronę herbicydową Zakład oferuje takim uprawom jak zboża, kukurydza i rzepak. Ochronę fungicydową zapewnia zbożom i rzepakowi. Dla rzepaku ma dodatkowo preparat do skracania rzepaku, a dla zbóż – regulatory wzrostu oraz zaprawy nasienne.  https://naszarola.pl/chwasty-jednoliscienne/

Wszystkie te działania, podejmowane przez CIECH, znacząco przyśpieszają rozwój biznesu AGRO.

Sprawiają także, że przychody Spółki z eksportu wzrosły prawie 4-krotnie, a portfolio produktów zwiększyło się niemal dwukrotnie, biorąc pod uwagę ostatnie 3 lata. Wpływ na to ma w dużej mierze przejęcie w 2018 hiszpańskiej firmy Proplan. https://ciechagro.pl/pl

Na zorganizowanym spotkaniu biznesowym 20 lutego 2020 została przedstawiona m.in. sytuacja CIECH Sarzyna zarówno na krajowym jak i światowym rynku śor. Podczas uroczystej gali zostały wręczone nagrody w programie lojalnościowym, który będzie kontynuowany również w kolejnych latach. Można w nim wygrać atrakcyjne narody, wycieczki zagraniczne, uzyskać rabaty i bonusy oraz wziąć udział w szkoleniach.

Część oficjalną uatrakcyjnił występ gościa specjalnego, pana Tomasza Kamela, który w humorystyczny sposób motywował do tego, aby cały czas mieć dobre wyniki.

W części nieoficjalnej na gości czekał Kabatet Jurki oraz możliwość przejażdżki bolidem z symulatorem jazdy. W ten sposób każdy mógł zostawić chwasty w tyle.

Opracowanie i foto: Danuta Niedźwiecka

Advertisement AdvertisementAdvertisement

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.